Huidig aanbod

Interculturele vaardigheden

Deze module biedt ondersteuning aan docenten bij het stimuleren van interculturele competentieontwikkeling van leerlingen.

Voortgezet onderwijs
Type: E-learning

Internationalisation at Home in het mbo

Deze module biedt mbo-docenten handvatten om studenten een internationale ervaring te bieden in de eigen omgeving.

Middelbaar beroepsonderwijs
Type: E-learning

Joint Programmes

In deze module krijg je meer inzicht in het ontwikkelen en managen van internationale joint programmes, zowel joint als double/multiple degree-programma’s.

Hoger onderwijs
Type: E-learning

Kennismaken met LinQ – versterking Frans en Duits

Het LinQ programma geeft Frans en Duits in het voortgezet onderwijs een impuls.

Voortgezet onderwijs
Type: E-learning

Kennismaken met tweetalig onderwijs (tto)

Deze module biedt een eerste kennismaking met tweetalig onderwijs (tto).

Voortgezet onderwijs
Type: E-learning

Leeruitkomsten voor Internationalisation at Home

Deze module is bedoeld voor docenten die alleen, of samen met collega’s, individuele modulen in het hoger onderwijs willen internationaliseren.

Hoger onderwijs
Type: E-learning

Lesgeven in een international classroom

Deze module geeft inzicht in de competenties die je nodig hebt om les te geven aan een internationale groep.

Hoger onderwijs
Type: E-learning

Online samenwerken tussen scholen in Europa met eTwinning

Je kunt met projectpartners in het buitenland online samenwerken met eTwinning en de TwinSpace.

Middelbaar beroepsonderwijsPrimair onderwijsVoortgezet onderwijs
Type: E-learning

Starten met internationaliseren in het VO

Deze module biedt een kennismaking met internationalisering in het voortgezet onderwijs.

Voortgezet onderwijs
Type: E-learning

Subsidiemogelijkheden voor internationalisering

Deze module helpt docenten en stafleden subsidie voor internationalisering aan te vragen.

Hoger onderwijsPrimair onderwijsVoortgezet onderwijs
Type: E-learning