Huidig aanbod

Erasmus+ PO/VO Aanvraagassistent

Deze module helpt je bij het doen van een succesvolle subsidieaanvraag Erasmus+.

Primair onderwijsVoortgezet onderwijs
Type: E-learning

Het aangaan van internationale partnerschappen in het hoger onderwijs

Deze module biedt startende medewerkers handvatten bij de werving van buitenlandse partners en bij het aangaan van samenwerkingen.

Hoger onderwijs
Type: E-learning

Interculturele vaardigheden

Deze module biedt ondersteuning aan docenten bij het stimuleren van interculturele competentieontwikkeling van leerlingen.

Voortgezet onderwijs
Type: E-learning

Internationalisation at Home in het mbo

Deze module biedt mbo-docenten handvatten om studenten een internationale ervaring te bieden in de eigen omgeving.

Middelbaar beroepsonderwijs
Type: E-learning

Joint Programmes

In deze module krijg je meer inzicht in het ontwikkelen en managen van internationale joint programmes, zowel joint als double/multiple degree-programma’s.

Hoger onderwijs
Type: E-learning

Kennismaken met China

Deze module geeft mbo-docenten handvatten bij de overweging voor nadere kennismaking en samenwerking met China.

Middelbaar beroepsonderwijs
Type: E-learning

Kennismaken met LinQ – versterking Frans en Duits

Het LinQ programma geeft Frans en Duits in het voortgezet onderwijs een impuls.

Voortgezet onderwijs
Type: E-learning

Kennismaken met tweetalig onderwijs (tto)

Deze module biedt een eerste kennismaking met tweetalig onderwijs (tto).

Voortgezet onderwijs
Type: E-learning

Leeruitkomsten voor Internationalisation at Home

Deze module is bedoeld voor docenten die alleen, of samen met collega’s, individuele modulen in het hoger onderwijs willen internationaliseren.

Hoger onderwijs
Type: E-learning

Lesgeven in een international classroom

Deze module geeft inzicht in de competenties die je nodig hebt om les te geven aan een internationale groep.

Hoger onderwijs
Type: E-learning

Online samenwerken tussen scholen in Europa met eTwinning

Je kunt met projectpartners in het buitenland online samenwerken met eTwinning en de TwinSpace.

Middelbaar beroepsonderwijsPrimair onderwijsVoortgezet onderwijs
Type: E-learning

Profileren met internationaliseren

Als een school zich wil profileren via internationalisering, dan vereist dit heldere communicatie met collega’s, leerlingen en ouders alsmede met personen en organisaties buiten de school.

Voortgezet onderwijs
Type: E-learning

Schrijven van een beleidsplan internationalisering VO

Een beleidsplan is onmisbaar voor structurele verankering van internationalisering in het onderwijsprogramma.

Voortgezet onderwijs
Type: E-learning

Starten met internationaliseren in het VO

Deze module biedt een kennismaking met internationalisering in het voortgezet onderwijs.

Voortgezet onderwijs
Type: E-learning

Subsidiemogelijkheden voor internationalisering

Deze module helpt docenten en stafleden subsidie voor internationalisering aan te vragen.

Hoger onderwijsPrimair onderwijsVoortgezet onderwijs
Type: E-learning