Naar overzicht

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Privacy statement

We zijn ons er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. We gaan dan ook zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Hoe we dat precies doen, lees je op deze pagina.

Je neemt deel aan een training, webinar of je schrijft in voor een nieuwsbrief. Als je diensten van Nuffic gebruikt, vragen we om persoonlijke gegevens die we nodig hebben om je goed van dienst te kunnen zijn. Bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres, facturatiegegevens en telefoonnummer.

Gebruik

We gebruiken je persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. We gebruiken jouw persoonlijke gegevens voor:

  • het aanbieden van informatie over en de organisatie van de training waarvoor jij je hebt aangemeld. We sturen je bijvoorbeeld een e-mail met informatie over de trainingsdag.
  • het toezenden van een evaluatieformulier over de activiteit waaraan je hebt deelgenomen en eventuele herinneringen aan deze evaluatie.
  • het verwerken en verzenden van facturen.
  • het toezenden van een nieuwsbrief, indien je je hiervoor hebt aangemeld.

We geven je persoonsgegevens ook niet aan derden, tenzij dat duidelijk staat aangegeven. Je gegevens kunnen wel worden doorgegeven aan de autoriteiten, als de wet dat verplicht. Als je je inschrijft voor een nieuwsbrief, kun je aangeven of je een voorkeur hebt voor bepaalde onderwerpen. Je krijgt dan alleen nieuws over die onderwerpen te zien. Je keuze bewaren we zolang je op de nieuwsbrief geabonneerd bent.

Jonger dan 16

Als je jonger dan 16 jaar bent moeten je ouders/verzorgers toestemming te geven dat wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Bewaren en beschermen

Wij bewaren je persoonlijke gegevens niet langer dan nodig en verwerken en beveiligen ze zorgvuldig. Uiteraard voldoen wij aan de wettelijke plicht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens te melden dat wij persoonsgegevens verwerken.

Jouw gegevens

Je kunt de gegevens die wij over jou hebben vastgelegd via het onderstaande formulier bij ons bij ons opvragen om in te zien, te wijzigen of te verwijderen, of om te ontvangen in een overzicht.

Verzoek tot inzage, correctie of verwijdering registratiegegevens

Wijziging privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om het privacybeleid te wijzigen binnen de geldende privacyregelgeving, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij zullen je informeren over wijzigingen in het privacybeleid.

Functionaris voor de Gegevensbescherming

De Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) die binnen Stichting Nuffic toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG is:

Drs. Sjoera Nas
fg@nuffic.nl
tel. 070 4260 260

Zij werkt als senior adviseur voor Privacy Company in Den Haag.