Naar overzicht

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Copyright

Tenzij anders vermeld en met uitzondering van beeldmateriaal en illustraties is op de inhoud van deze website de Creative Commons Naamsvermelding NietCommercieel 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) licentie van toepassing. Dit houdt in dat iedere vorm van hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan tenzij bij of in een bepaald onderdeeld (bijvoorbeeld een document) anders is vermeld en tenzij het beeldmateriaal of illustraties betreft, dit alles slechts voor niet-commerciële doeleinden ‘Copyright Nuffic Academy 2015’.

Niet-commercieel wil zeggen: De gebruiker mag de inhoud van deze site niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

Bij hergebruik van de inhoud van deze site dient de gebruiker bij het werk de naam van Nuffic Academy te vermelden. Bij het citeren of hergebruiken van de inhoud mag niet de indruk worden gewekt dat Nuffic Academy de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.

Voor verdere informatie, zie: http://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.nl

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Niet Commercieel 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) licentie.

Mede mogelijk gemaakt door:

Realisatie Website

Yard Internet
www.yard.nl

Fotografie

Beeldbank Nuffic
Shutterstock images

Portretten van de trainers: Henriëtte Guest Fotografie