Contactpersoon module

Profile photo of Marieke
Marieke Brugman

Wilt u meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

De doorlopende leerlijn: UNESCO-scholen

EP-Nuffic
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


De doorlopende leerlijn: UNESCO-scholen

Leerlingen van het Hofstad Lyceum (foto Arenda Oomen)

Leerlingen van het Hofstad Lyceum (foto Arenda Oomen)

De doorlopende leerlijn: UNESCO-scholen

UNESCO-scholen werken samen aan vrede en verdraagzaamheid in de wereld. UNESCO biedt deze scholen een doorlopende leerlijn op het gebied van waardenonderwijs aan. Dit kan omdat het netwerk wordt gevormd door scholen voor zowel basisonderwijs als voortgezet en beroepsonderwijs (middelbaar en hoger).

Doelgroep

  • coördinatoren, docenten en bestuurders van scholen die belangstelling voor het netwerk hebben;
  • medewerkers van scholen die al tot het netwerk behoren die meer over de doorlopende leerlijn willen weten. Het gaat hierbij om basis- en middelbare scholen, ROC’s en hogescholen.

Doelen van een UNESCO-lidmaatschap

Een school die toetreedt tot het UNESCO-netwerk heeft extra veel aandacht voor waardenonderwijs, voor vrede en verdraagzaamheid, ook binnen haar internationaliseringsbeleid. Het netwerk heeft bovendien voor leerlingen een doorlopende leerlijn, van primair naar voortgezet naar hoger onderwijs.

Wat biedt deze module u?

Na deze module te hebben doorlopen weet u onder meer:

  • wat de missie en de waarden van UNESCO zijn en hoe de organisatie te werk gaat;
  • hoe het netwerk van UNESCO-scholen is opgebouwd en functioneert;
  • wat een lidmaatschap u biedt zodat, u kunt beslissen of u wilt toetreden tot het netwerk;
  • wat u daarvoor moet doen en hoe u dat doet;
  • hoe u anderen over het UNESCO-netwerk kunt informeren.

Voorkennis

Voor deze module heeft u geen specifieke voorkennis nodig. Om deze module te volgen, moet u zich eerst geregistreerd hebben bij EP-Nuffic Academy. U hoeft dit maar één keer te doen. Registreer u bij EP-Nuffic Academy. Nadat u bent ingelogd, bent u automatisch ingeschreven voor deze module.