Floorwalker diplomawaardering

Werk je in een admissions office en heb je ooit gedacht hoe leerzaam het zou zijn als een ervaren diplomawaardeerder over je schouder meekijkt? Dan heeft een floorwalker je iets te bieden.

Het floorwalker-concept wijkt af van andere trainingen die door de Nuffic Academy worden aangeboden. Gedurende een floorwalkdag draaien twee senior onderwijsvergelijkers van het team Onderwijsvergelijking mee als coach op het admissions office. Het voordeel van deze on the job training is ‘al doende leert men’. De nieuwe kennis wordt opgedaan aan de hand van de actuele werkvoorraad en is daardoor optimaal toegesneden op de praktijk.

Werkwijze

Gedurende de dag staan de floorwalkers helemaal tot de beschikking van de medewerkers van het admissions office. Tijdens het uitoefenen van hun reguliere werkzaamheden kunnen admissions officers vragen stellen over alle aspecten van diplomawaardering, op basis van de dossiers waar ze op dat moment mee bezig zijn. De trainer geeft suggesties om snel een dossier te kunnen doorzien (het aanbrengen van een schifting tussen zélf waarderen met behulp van landenmodules/wizard of doorsturen naar Nuffic), dan wel het opdoen van veel inhoudelijke expertise. Desgewenst kan de trainer ook één of meerdere presentaties verzorgen over een specifiek onderwerp, zoals authenticiteit of het onderwijssysteem van een bepaald land.

Onderwerpen

Iedere Floorwalk-ervaring bevat in ieder geval de volgende elementen:

  • Vooroverleg met teamleider
  • Een week of twee voor de afgesproken datum wordt een vragenlijst naar de medewerkers van het admissions office toegestuurd, met vragen over gewenste bespreekpunten en evt. uitdagingen waar men tegenaan loopt.
  • Begin van de dag: Korte startup-meeting met het team. De admissions officers geven aan wat zij die dag gaan doen en of zij bijzondere wensen hebben voor de begeleiding op die dag.
  • Optioneel: een plenaire presentatie over het onderwijssysteem van een bepaald land en/of over een bepaald onderwerp.
  • ’ s ochtends en ’s middags: On the job training, waarbij de admissions officers hun werk doen in aanwezigheid van de trainers. Een admissions officer kan vragen stellen wanneer hij/zij wil. De trainers observeren, geven tips, sturen bij waar nodig en verzamelen illustratieve casussen en vragen voor plenaire terugkoppeling met het team.
  • Plenaire terugkoppeling rond lunchtijd: In de groep bespreken van casussen, vragen en observaties van de trainers.
  • Eind van de dag: Korte afsluitende meeting met het team waarin opbrengst van de dag benoemd wordt.
  • Na afloop van de floorwalk-dag krijgt het admissions office een kort verslag met suggesties en aanbevelingen van de floorwalkers. Enkele weken na de floorwalk-dag wordt contact met het admissions office opgenomen om kort te bespreken of de dag een gunstig effect op de diplomawaarderingsproces heeft gehad.

Leerdoelen

Na deze training heb je een aantal doelen bereikt, met name:

  • je hebt nuttige tips en trucs gekregen toegespitst op de eigen praktijk die kunnen helpen het diplomawaarderingsproces soepeler, efficiënter en sneller te laten verlopen;
  • je hebt nieuwe informatie opgedaan over een onderwerp naar keuze (indien een presentatie deel uitmaakt van de dag).

Datum: in overleg

Locatie: bij de hoger onderwijsinstelling

Duur

1 dag op locatie

voorbereiding: vooraf invullen van vragenlijst

Prijs

Op basis van offerte

Trainers

2 senior onderwijsvergelijkers

Trainers

Voor: admissions officer(s)
Duur: 1 dag
Prijs: op basis van offerte
Sluit aan op:  Diplomawaardering in 10 StappenCredential Evaluation Course

Neem contact op