Hoe maak ik van mijn leerlingen wereldburgers?

Wereldburgerschap is de mondiale dimensie van burgerschap.

Leerlingen wereldwijs maken, daar streeft de Wet op het Voortgezet Onderwijs naar. In Nederland groeien kinderen op in een pluriforme samenleving, staat er expliciet in benoemd. Ze moeten leren integreren, leren omgaan met allerlei soorten verschillen: in de klas, in de buurt, in het land en in de wereld. Het onderwijs moet hen deze oriëntatie op de pluriforme samenleving bieden.

Ben je docent en wil je meer weten over wereldburgerschap? In deze training ontwikkel je een visie op identiteit en wereldburgerschap en hoe je deze je leerlingen laagdrempelig kan bijbrengen.

De training is ook voor lerarenopleiders geschikt. Leraren in opleiding geven later les in sociaal-culturele pluriforme omgevingen. Je leert hoe je de opgedane kennis en inzichten aan hen kan overbrengen.

Werkwijze

In deze interactieve training staat het leren van en met elkaar centraal. Je werkt individueel en in groepsverband. Er worden meerdere werkvormen ingezet, waaronder presentaties, rollenspellen, korte debatten en opdrachten. We maken gebruik van voorbeelden uit de samenleving en de onderwijspraktijk.

 • Je vergroot je kennis over identiteit en wereldburgerschap en er is aandacht voor zelf- en collectieve reflectie. De nadruk ligt op kennisontwikkeling, waardenverkenning en kritisch denken.
 • Je leert hoe je de opgedane kennis en inzichten conreet kan overbrengen aan je leerlingen. Je werkt aan casussen die relevant zijn voor je eigen klas. Je geeft daar zelf invulling aan, met feedback van medecursisten en de trainers.

Onderwerpen

 • Wat is wereldburgerschap?
  - wat is wereldburgerschap en hoe verhoudt het zich tot  burgerschap, internationalisering en
  global competency?
 • Oefeningen met:
  - moreel wereldburgerschap
  - socio-politiek wereldburgerschap
  - open wereldburgerschap
 • Wereldburgerschapscompetenties
  - wanneer ben je wereldburger? (competentie raamwerken)
  - hoe kun je de competenties verwerven in je directe omgeving (internationalisation@home) en in het buitenland (bijv. stage, studie, uitwisseling)?
  - hoe meet je voortgang in wereldburgerschapscompetenties bij je leerlingen?
 • Wereldburgerschap in het onderwijs
  - voorbeelden van invulling in curricula, nationaal en internationaal
 • Wat kan ik concreet in mijn school doen?

Leerdoelen

Na deze training heb je de volgende doelen bereikt:

 • Je weet wat wereldburgerschap is en hoe het zich verhoudt tot burgerschap, internationalisering en global competency.
 • Je kunt de begrippen en het waarom van wereldburgerschap in het onderwijs aan anderen adequaat en onderbouwd uitleggen.
 • Je kent de verschillende vormen van wereldburgerschap.
 • Je weet hoe je ruimte voor wereldburgerschap kan maken in je curriculum.
 • Je weet welke competenties bij wereldburgerschap horen en je kunt de voortgang in ontwikkeling bij je leerlingen meten.

Locatie

De training wordt in company gegeven: in de buurt van of bij een van de deelnemende scholen. D

Groepsgrootte

10-20 deelnemers

Duur

1 dag

Prijs

Prijs op aanvraag

Trainingsmateriaal

Digitale reader

Trainers

Mtinkheni Gondwe (Nuffic)
Bart van Haaster (Saxion Hogeschool)

Trainers

Voor: Leraren en lerarenopleiders voortgezet onderwijs (vo)
Duur: 
1 dag
Prijs: 
prijs op aanvraag

Neem contact op