Interculturele competenties voor docenten

De wereld wordt steeds kleiner. De arbeidsmarkt wordt internationaler en er is meer culturele diversiteit in de samenleving en op school.

Interculturele competenties worden daarom steeds belangrijker voor zowel docenten als studenten. Internationale mobiliteit wordt gestimuleerd, maar waarom? En wat verstaan we onder een ‘intercultureel competente student’?

 

“Omgaan met culturele verschillen. Wij bereiden studenten voor
op de internationale arbeidsmarkt.” – Zadkine –

“Studenten hebben dagelijks contact met diverse culturen. Ze worden bewust
van verschillen en hoe je daarmee omgaat.” -Friesland College- 

Werkwijze

In deze training kijken we naar de verschillende definities van interculturele competenties. Voor de start van de training maak je een profiel van jezelf. We kunnen de training sector- of schoolspecifiek 'inkleuren' door bijvoorbeeld het accent te leggen op de opleiding, het beroep waarvoor wordt opgeleid, de diversiteit in de omgeving en de regio (type leerbedrijven). Je kunt de training inzetten ter voorbereiding op het keuzedeel Internationalisering I.

Onderwerpen

We gebruiken meerdere werkvormen, waaronder rollenspellen, korte debatten, presentaties en opdrachten.

  • Dag 1: Je vergroot je kennis over interculturele competenties. Wat zijn ze en waarom zijn ze belangrijk? Je wordt je bewust van je eigen waarden en houding rondom dit onderwerp en er is aandacht voor zelf- en collectieve reflectie. De nadruk ligt op kennisontwikkeling, waardeverkenning en kritisch denken. Je eigen competenties staan centraal.
  • Dag 2: Op deze dag vertalen we de competenties naar de praktijk. Je leert hoe je de opgedane kennis concreet kunt inzetten om je eigen studenten intercultureel competent te maken. Je werkt aan casussen die relevant zijn voor jouw functie en neemt een actiepunt mee naar de praktijk. Je werkt dit uit en bespreekt het in intervisieverband met je collega's.

Leerdoelen

Na deze training heb je een aantal doelen bereikt. Je bent je meer bewust van je interculturele competenties, houding en gedrag en je kunt succesvolle interactie hebben in interculturele situaties.

Teacher-focussed:

  • Je weet wat interculturele competenties zijn en waar ze toe dienen.
  • Je hebt meer inzicht in je eigen waarden en houding.
  • Je hebt dit inzicht verenigd met de behoefte binnen de context van jouw regio en de voor jouw studenten relevante arbeidsmarkt.
  • Je kunt op een bewuste en sensitieve manier interactie hebben met buitenlandse partners, buitenlandse studenten en studenten met een migratieachtergrond.

Student-focussed:

  • Je kunt ruimte maken voor interculturele competenties in je lessen, op school en in je naaste omgeving.
  • Je kunt intercultureel bewustzijn en sensitiviteit overdragen op je studenten.
  • Je kunt je studenten voorbereiden op interacties in interculturele situaties.

Data en locatie

De training vindt bij jou op school plaats. De data worden in overleg bepaald.

Groepsgrootte

8-14 deelnemers

Duur

2 dagen (of 4 dagdelen), 3 uur voorbereiding en 2 uur evaluatie (intervisie).

Prijs

Op basis van offerte

Trainingsmateriaal

Digitale en papieren reader

Trainers

Annelies Messelink (Nuffic) en docenten van de minor Intercultural Communication (Aeres Hogeschool)

Voor: Docenten in het mbo
Duur: 2 dagen of 4 dagdelen
Prijs: Op basis van offerte

Neem contact op