Invulling geven aan burgerschapsonderwijs

Hoe zorg ik dat burgerschap in het onderwijs wordt opgenomen? Ben je leraar of lerarenopleider en heb je behoefte aan handvatten hiervoor? In deze training leer je wat burgerschapsonderwijs precies is, hoe het zich tot wereldburgerschap verhoudt en hoe je er concreet vorm aan kunt geven in je curriculum.

Werkwijze

In deze interactieve training staat het leren van en met elkaar centraal. Je werkt zowel individueel als in groepsverband, met presentaties, rollenspellen, korte debatten en opdrachten.

 • Dag 1: Je vergroot je kennis over burgerschap in het onderwijs. We geven een overzicht van theorie,  beleidsontwikkelingen en maatschappelijke ontwikkelingen. Je wordt je bewust van je eigen waarden en houding rondom dit onderwerp en er is aandacht voor zelf- en collectieve reflectie. De nadruk ligt op kennisontwikkeling, waardenverkenning en kritisch denken.
 • Dag 2: Je leert hoe je concreet invulling kunt geven aan burgerschap in je curriculum, klas of school. Je werkt aan casussen die relevant zijn voor je eigen situatie en school. Je ontwikkelt een plan van aanpak dat je in je school kunt gaan toepassen. Met feedback van medecursisten en de trainers geef je daar zelf invulling aan.

Onderwerpen

Dag 1: Kader, theorie en maatschappelijke ontwikkelingen

 • Wat is burgerschap?
 • Hoe verhoudt burgerschap zich tot wereldburgerschap?
 • Wat is het beleid over burgerschap in het onderwijs?
 • Wat houdt burgerschapsonderwijs in?

Dag 2: Eigen plan van aanpak voor burgerschapsonderwijs ontwikkelen

 • Hoe kun je concreet vormgeven aan burgerschap in je curriculum?

Leerdoelen

Na deze training heb je de volgende doelen bereikt:

Kennisontwikkeling en bewustwording:

 • Je weet wat burgerschap is en hoe het zich tot wereldburgerschap verhoudt.
 • Je kunt aan verschillende doelgroepen en op verschillende niveaus uitleggen wat burgerschapsonderwijs is en waarom het belangrijk is.

Ontwikkeling in houding:

 • Je hebt inzicht gekregen in je eigen perspectief op (wereld)burgerschap vóór de training (nulmeting).
 • Je hebt jouw zienswijze aan de collectieve en normatieve perspectieven getoetst en hebt daarop gereflecteerd.

Gedragsverandering:

 • Je kunt de opgedane kennis naar concrete en relevante acties in je curriculum vertalen en toepassen.

Locatie

In company (in de buurt van of bij een van de deelnemende scholen). De training wordt apart aangeboden voor het primair en voortgezet onderwijs.

Groepsgrootte

10-20 deelnemers

Duur

2 dagen

Prijs

Prijs op aanvraag

Trainingsmateriaal

Digitale reader

Trainers

Mtinkheni Gondwe (Nuffic)
Gertie Blaauwendraad (Hogeschool Utrecht)
Joske van Dulmen (Hogeschool Utrecht)
Anouk Zuurmond (Hogeschool Utrecht)
Jaap Patist (Hogeschool Utrecht)
Bram Verhoef (Hogeschool Utrecht)

Trainers

Voor: Leraren en lerarenopleiders in het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo)
Duur: 2 dagen
Prijs: prijs aanvraag
Sluit aan op:
 ‘Hoe maak ik van mijn leerlingen wereldburgers?
Vereist:
 Geen voorkennis nodig
Registeruren: 
15

Neem contact op