Meet the world: starten met wereldburgerschap

Scholen willen leerlingen graag voorbereiden op een internationale en dynamische maatschappij. Tijdens deze studiedag leer je hoe jouw school daar een bijdrage aan kan leveren en hoe je de leerlingen competenties op dit gebied mee kunt geven.

Samen met je collega’s ontwikkel je een gemeenschappelijke invulling van het begrip wereldburgerschap. Als team formuleer je ambities en bedenk je concrete activiteiten op dit terrein.

Werkwijze

Je gaat met je collega's aan de slag met de onderstaande onderwerpen.

Onderwerpen

  • Wat is wereldburgerschap en wat zijn internationale competenties?
  • Welke activiteiten kan ik op korte en middellange termijn inzetten om van mijn leerlingen wereldburgers te maken?
  • Hoe borgen we internationalisering in een beleidsplan?

Leerdoelen

Na deze studiedag heb je:

  • samen met je team een gemeenschappelijk begrip van wereldburgerschap op jouw school.
  • ambities geformuleerd op het terrein van wereldburgerschap.
  • concrete activiteiten ontwikkeld die bijdragen aan wereldburgerschap.
  • een goede basis gelegd om internationalisering een vaste plek te geven binnen je school.

Datum en locatie

De studiedag vindt bij jou op school plaats. We kiezen samen een geschikte datum.

Aantal deelnemers

De training is bedoeld voor  schoolteams. Er mogen zoveel deelnemers meedoen als je zelf wilt. Zijn er meer dan 32 deelnemers? Dan komen we met twee trainers naar je school.

Duur

De studiedag duurt 1 dag. Als je wilt, kunnen we een voortgangsgesprek inplannen met de directie en de coördinatoren/leden van de werkgroep. Het gesprek duurt ongeveer anderhalf uur en vindt ook bij jou op school plaats.

Prijs

Op basis van offerte

Trainers

Voor: Schoolteams basisonderwijs
Duur: 1 dag
Prijs: Op basis van offerte
Sluit aan op: E-learning Wereldburgerschap

Neem contact op