Nieuwkomers en vluchtelingen in de klas

Nieuwkomers stromen, soms na een kort verblijf op een AZC-school of in een schakelklas, door naar het reguliere onderwijs. Hoe bereid je je daar als docent op voor? En hoe schep je een veilig pedagogisch klimaat waarin elke leerling zich gezien en gehoord voelt? Deze training helpt je je culturele sensitiviteit te vergroten en inzicht te krijgen in de behoeften van nieuwkomers en vluchtelingen.

De training ‘Nieuwkomers en vluchtelingen in de klas’ is een maatwerktraining. De training wordt in overleg met de klant ontwikkeld. Onderwerpen die in deze training aan bod kunnen komen:

 • Mondialisering en migratie
 • De zorg- en leerervaring en zorg- en leerbehoefte van nieuwkomers en vluchtelingen
 • Alleenstaande Minderjarig Asielzoekers (AMA’s)
 • Integratie en sociale veiligheid
 • Kansengelijkheid en talentbegeleiding
 • Interculturele competenties
 • Een nieuwkomer of vluchteling op stage
 • Internationaliseren in de eigen omgeving

De training ‘Nieuwkomers en vluchtelingen in de klas’ is een maatwerktraining. De training wordt in overleg met de klant ontwikkeld. De precieze inhoud is dus afhankelijk van de vraag en behoeftes.
Het programma zoals hieronder beschreven dient als voorbeeld voor een training.

De trainingsdag is opgedeeld in vier delen:

Deel 1: Maatschappelijke ontwikkelingen

We schetsen de mondiale maatschappelijke ontwikkelingen die ertoe leiden dat Nederland nieuwkomers en vluchtelingen ontvangt. Deelnemers brengen de ontwikkelingen in hun eigen omgeving (regio, buurt, school, klas) in zicht en reflecteren daarop.

Deel 2: Een nieuwkomer of vluchteling in de klas

We gaan in op de ‘student journey’ van nieuwkomers en vluchtelingen. Wat zijn hun zorg- en leerervaringen? Welke specifieke zorg- en leerbehoeftes hebben zij? In welke opzichten verschilt dit van andere leerlingen? Aan de hand van praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke inzichten krijg je antwoord op deze vragen.

Deel 3: Interculturele competenties

Welke interculturele competenties heb je als docent nodig om een veilig leerklimaat te bieden? We gaan aan de slag met theorie en praktijk. Je doet een self-assessment en krijgt zo meer inzicht in je eigen culturele referentiekader. Vervolgens gaan we in op intercultureel bewustzijn en omgang met verschillende culturele waarden in de klas. Ook het vergroten van de interculturele competenties van leerlingen komt aan bod.

Deel 4: Oefening ‘Wat als’ situaties?

We sluiten af met een oefening, waarbij situaties uit de alledaagse praktijk het uitgangspunt vormen. Bijvoorbeeld:

 • Wat als de nieuwkomer maar kort blijft?
 • Wat als de taal een barrière is?
 • Wat als mijn leerling een alleenstaande minderjarig asielzoekers is?
 • Wat als mijn interculturele referentiekader botst met dat van de leerling?
 • Wat als mijn leerling op stage moet?

Leerdoelen

Na deze training heb je in ieder geval de volgende doelen bereikt:

 • Je hebt je inzicht in de nieuwkomer vergroot: wat maakt deze leerling/student anders dan anderen.
 • Je herkent je eigen (culturele) referentiekader en bent in staat vooroordelen vóór te zijn.
 • Je kunt de verschillende zorg- en leerbehoeften van nieuwkomers en vluchtelingen onderscheiden.
 • Je ben in staat de culturele diversiteit in de klas te thematiseren en leerlingen/studenten van elkaar en van hun onderlinge verschillen te laten leren.
 • Je bent beter in staat een veilig klimaat te scheppen in de klas, met aandacht voor de nieuwkomers en de wereld die ze meebrengen.

Datum + Locatie

Datum in overleg. De training kan worden gegeven op locatie of op het kantoor van Nuffic.

Prijs

Op basis van offerte

Trainingsmateriaal

Digitale reader

Deze training sluit aan op:

 

Trainers

Voor: docenten po/vo/mbo
Duur: 1 dag
Prijs: op basis van offerte

Neem contact op