Omgaan met culturele diversiteit in de klas

Door mondialisering en migratie verandert de samenstelling van de Nederlandse bevolking. Als docent moet je in toenemende mate lesgeven aan leerlingen met uiteenlopende achtergronden: etnisch, cultureel en talig. Daarnaast moet je met ouders communiceren die afkomstig zijn uit andere landen, dichtbij of ver weg. Dit brengt uitdagingen én kansen met zich mee. Veel docenten voelen zich onzeker, ‘handelingsverlegen’.

In deze training leer je hoe om te gaan met deze nieuwe realiteit. Je ontwikkelt een progressieve visie op diversiteit en krijgt handvatten om gevoelige thema’s gerelateerd aan diversiteit te benaderen. Welke stappen kun je zetten om sociale integratie en inclusie in de klas te bevorderen?

De training is ook geschikt voor lerarenopleiders. De studenten van nu zijn de leraren die les gaan geven in pluriforme omgevingen. Bereid ze hierop voor!

Werkwijze

In deze interactieve training staat het leren van en met elkaar centraal. Je werkt individueel en in groepsverband. Er worden werkvormen ingezet zoals zelfanalyses, tweegesprekken, schetsontwerpen en presentaties.

  • Ochtend: We starten met een snelle zelfanalyse. 'Hoe cultureel divers is Nederland?' uitgedrukt in cijfers en feiten. De bevolkingssamenstelling, de veranderingen daarin in de afgelopen decennia en de betekenis ervan voor het onderwijs. Met deze kennis kijken de deelnemers naar hun eigen school en zijn omgeving. We identificeren de dilemma's, obstakels en situaties die leraren onzeker en handelingsverlegen maken.
  • Middag: Hoe ga je om met diversiteit in de klas: praktische handvatten. We maken zoveel mogelijk gebruik van voorbeelden en casussen die de deelnemers zelf inbrengen. Dit vergroot de relevantie van de cursus voor de eigen praktijk.

Onderwerpen

Mondialisering en culturele diversiteit als realiteit

  • De multiculturele samenleving: oorzaken en kenmerken. Je krijgt inzicht in de maatschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben op je werk, werkomgeving en de competenties die je als leerkracht nodig hebt.
  • Interculturele competenties zijn een kerncompetentie geworden voor de docent. Ze zijn onmisbaar in een klas met culturele diversiteit. Wat zijn interculturele competenties en hoe verwerven jij en je leerlingen die?

Hoe manage ik diversiteitsdilemma's in de klas?

  • Hoe krijg ik snel inzicht in de culturele denkkaders in mijn klas die voor belang zijn voor de klas- en leservaring?
  • Hoe ga ik bewust om met mijn eigen overtuigingen bij klassenmanagement en het benaderen van leerlingen?
  • Hoe ga ik om met moeilijke cultureel gevoelige gesprekken?
  • Hoe maak ik ruimte voor culturele diversiteit in mijn klas?
  • Hoe zorg ik voor sociale integratie in de klas?

Een nieuwkomer in de klas

  • Hoe moet ik mij en mijn leerlingen voorbereiden op de komst van nieuwkomers? (klasgenoten met een andere cultuur, taal, ervaring, achtergrond en die mogelijk maar kort blijven)
  • Hoe bereid ik de nieuwkomer voor op zijn nieuwe leeromgeving?
  • Hoe zorg ik voor rust en integratie in de klas?

Culturele diversiteit onder leraren

  • We staan wil bij de meerwaarde van leraren met een migratie-achtergrond. Vaak zijn zij niet alleen professionals; zij zien de dingen ook vanuit een andere culturele bril. Hun kennis, inzichten, ervaring en achtergrond kunnen heel effectief worden ingezet.

Leerdoelen

Na deze training heb je de volgende doelen bereikt:

  • Je hebt je kennis vergroot over de realiteit, uitdagingen en kansen van Nederland als multiculturele samenleving.
  • Je hebt inzicht gekregen in je eigen en het collectieve perspectief op interculturele vraagstukken en hebt daarop gereflecteerd.
  • Je begrijpt de dynamiek van een multiculturele klas en kunt ook omgaan met de integratie van nieuwkomers in die context.
  • Je kunt succesvol met ouders met een migratie-achtergrond communiceren.
  • Je kunt cohesie tussen leerlingen met diverse achtergronden in je klas realiseren.

Locatie

De training wordt in company gegeven: in de buurt van of bij een van de deelnemende scholen. De training wordt apart aangeboden voor het primair en voortgezet onderwijs.

Groepsgrootte

10-20 deelnemers

Duur

1 dag

Prijs

Prijs op aanvraag

Trainingsmateriaal

Digitale reader

Trainers

Mtinkheni Gondwe (Nuffic)
Karijn Helsloot (Studio Taalwetenschap)

Voor: Leraren en lerarenopleiders in het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo)
Duur: 1 dag
Prijs: 
prijs op aanvraag
Sluit aan op: ‘
Invulling geven aan Burgerschapsonderwijs‘, ‘Hoe maak ik van mijn leerlingen wereldburgers?‘
Registeruren: 8

Neem contact op