Summer School Internationalisering in Zuid-Afrika

Nederland en Zuid-Afrika zijn pluriforme samenlevingen. Natuurlijk zijn er ook grote verschillen, en juist daarom kunnen we veel van elkaar leren. Over de betekenis van burgerschap en wereldburgerschap bijvoorbeeld, en over identiteit, diversiteit, kansengelijkheid en sociale veiligheid. Belangrijke en uitdagende onderwerpen, zeker in het onderwijs.Leerlingen leren omgaan met verschillen. De Nederlandse Wet op het Primair Onderwijs en de Wet op het Voortgezet Onderwijs roepen ons daartoe expliciet op. Als docent heb je zelf interculturele competenties nodig om hier goed uitvoering aan te geven.

Samen met het Nuffic Nesokantoor in Zuid-Afrika bieden we hiervoor een unieke training aan. Door middel van o.a. kritische uitwisseling van ervaringen, visies en aanpakken met Zuid-Afrikaanse vakgenoten krijg je handvatten hoe om te gaan met pluriformiteit op school. Je realiseert je dat Nederland er niet alleen voor staat in de uitdagingen die pluriformiteit biedt, maar dat er ook andere contexten en vakgenoten zijn waar je van kan leren. Tijdens de training kun je potentiële partnerschappen met Zuid-Afrikaanse vakgenoten verkennen. Je leert hoe je succesvol aan internationale samenwerking kunt doen en hoe je dit kunt financieren.

Werkwijze

In deze interactieve training staat het leren van en met elkaar centraal. Je werkt individueel en in groepsverband, met rollenspellen, korte debatten, presentaties, opdrachten en excursies. We gebruiken zoveel mogelijk voorbeelden uit de Nederlandse en Europese context, en specifiek uit de Nederlandse scholen. Zo kun je wat je leert gemakkelijker verbinden met je eigen praktijk.

Onderwerpen

Dag 1: Voorbereidende bijeenkomst (1 week voor vertrek)
Dag 2: Reis naar Zuid-Afrika
Dag 3: Interculturele vaardigheden

 • Hoe divers is Nederland eigenlijk? (cijfers en feiten)
 • Wat zijn interculturele vaardigheden en hoe word ik intercultureel competent?
 • Als je een multiculturele klas hebt
 • Als je klas weinig cultureel divers is
 • Omgaan met nieuwkomers
 • De meerwaarde van diversiteit onder leraren

Dag 4: Inzicht in andere leeromgevingen en ervaringen delen met Zuid-Afrikaanse collega's

 • De onderwijssystemen van Nederland en Zuid-Afrika
 • Vergelijking van en kritisch debat over culturele diversiteit in het Nederlandse en Zuid-Afrikaanse onderwijs (visies, ervaringen en aanpakken)
 • Internationale samenwerking (Welke vormen? Hoe ga ik een partnerschap aan? Hoe bereid ik mijn leerlingen hierop voor? Financiering)

Dag 5: Excursies

 • Bezoeken aan scholen in diverse socio-culturele milieus en nabespreking
 • Socio-cultureel programma met matching event om mogelijkheden voor twinning met Zuid-Afrikaanse scholen te verkennen

Dag 6: Burgerschap, wereldburgerschap en internationalisering

 • Burgerschap, identiteit en ethiek
 • De nationale, Europese en mondiale dimensie van burgerschap: wat houdt dat in en hoe zijn ze gerelateerd aan 'internationalisering'?
 • Wat houdt burgerschapsonderwijs in?

Dag 7: Reis naar Nederland

Leerdoelen

Na deze training heb je de volgende doelen bereikt:

 • Je hebt inzicht gekregen in je eigen perspectief op interculturele vraagstukken.
 • Je culturele intelligentie en empathie zijn versterkt.
 • Je kunt in interculturele situaties effectief handelen en communiceren, bijv. met leerlingen en ouders met een andere culturele achtergrond en met vakgenoten in andere culturen.
 • Je begrijpt de dynamiek van een multiculturele en meertalige klas en je kunt omgaan met de integratie van nieuwkomers in die context.
 • Je weet welke competenties je aan je leerlingen moet meegeven om ze voor te bereiden op culturele diversiteit in de samenleving.
 • Je weet hoe je invulling kunt geven aan internationalisering in jouw school, inclusief het aangaan van internationale partnerschappen, en hoe je die activiteiten kunt financieren.
 • Je weet wat burgerschap, wereldburgerschap en internationalisering zijn, waarom die concepten belangrijk zijn en hoe ze zich tot elkaar verhouden.
 • Je hebt kennis genomen van andere leeromgevingen en kunt de uniciteit daarvan waarderen.

Locatie

Voorbereidingsbijeenkomst bij Nuffic, Den Haag.

Summer school bij Nuffic Neso Zuid-Afrika, Pretoria

Groepsgrootte

10-20 deelnemers

Duur

7 dagen

Prijs 

Prijs op aanvraag, inclusief:

 • Trainingsmateriaal
 • Maaltijden (ontbijt, lunch, diner en koffie/thee-arrangement)
 • Accommodatie
 • Vliegticket (retour)
 • Lokaal vervoer in Zuid-Afrika

De prijzen zijn exclusief:

 • Verzekeringen
 • Reiskosten binnen Nederland
 • Trainingsmateriaal

Trainers

Mtinkheni Gondwe (Nuffic)

Mervin Bakker (Nuffic Neso Zuid-Afrika)

Salomé Human-Vogel (Pretoria University Zuid-Afrika)

Trainers

Voor: Leraren en lerarenopleiders po en vo
Duur: 7 dagen
Prijs: prijs op aanvraag
Sluit aan op:Invulling geven aan Burgerschapsonderwijs‘, ‘Hoe maak ik van mijn leerlingen wereldburgers?‘, ‘Interculturele competenties voor docenten‘ en ‘Omgaan met diversiteit in de klas‘.
Registeruren: 51

Neem contact op