Naar overzicht
Bologna module

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Bologna module

Welkom

 

Het Bolognaproces en de Europese hoger onderwijsruimte

In juni 1999 tekenden ministers van onderwijs van 29 Europese landen de zogenaamde Bologna Verklaring. In deze verklaring spraken ze af om te streven naar één Europese hoger onderwijsruimte. Het doel was om het voor studenten en werkenden gemakkelijker te maken om overal in Europa te kunnen wonen, studeren en werken. Het Bolognaproces is nog steeds actueel en heeft grote invloed op het (hoger) onderwijs in de landen die bij het proces zijn aangesloten en dus ook op de hoger onderwijsinstellingen en hun medewerkers.

 

The FaBoTo+ project
Facilitating the Use of Bologna Tools for Higher Education Institutions and Quality Assurance Organisations
is co-funded by the Erasmus+ programme