Contactpersoon module

Profielfoto van José Ravenstein
José Ravenstein

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
Bologna module

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


1. Ontstaan en ontwikkeling van het Bolognaproces

 

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, komt het Bolognaproces niet voort uit een initiatief van de Europese Commissie maar uit een actie van vier EU-landen. Op 25 mei 1998 ondertekende Frankrijk, Duitsland, Italië en Groot-Britannië in Parijs de zogenaamde Sorbonneverklaring. Directe aanleiding was bezorgdheid over de concurrentiepositie van het Europese hoger onderwijs in wereldwijd perspectief.

 

Deze landen zetten hiermee een discussie in gang die een jaar later leidde tot de ondertekening van de Bolognaverklaring en de start van het Bolognaproces. Het doel was om het voor studenten en werkenden gemakkelijker te maken om overal in Europa te kunnen wonen, studeren en werken. Nu zullen we de ontstaansgeschiedenis van het Bolognaproces uiteen zetten en uitleggen wat het proces voor het Nederlandse hoger onderwijs betekent.