Contactpersoon module

Profielfoto van José Ravenstein
José Ravenstein

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
Bologna module

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


2. Invoering van een gemeenschappelijke gradenstructuur

 

Een van de doelstellingen van het Bolognaproces is om in alle deelnemende landen het hoger onderwijs te organiseren op basis van vergelijkbare cycli die elk leiden tot een internationaal herkenbare graad. In eerste instantie richtte het Bolognaproces zich op de bachelor- en mastercyclus. In 2003 werd een derde cyclus bij het proces betrokken: het doctoraat.

 

De belangrijkste reden voor deze harmonisatie van de gradenstructuur is de wens om de verschillende nationale systemen beter op elkaar te laten aansluiten en de eindkwalificaties beter met elkaar te kunnen vergelijken. De verwachting is dat dit de mobiliteit van studenten en afgestudeerden zal bevorderen en dat het de aansluiting bij de arbeidsmarkt zal verbeteren.