Contactpersoon module

Profielfoto van José Ravenstein
José Ravenstein

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
Bologna module

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


3. Kwalificatieraamwerken

 

Met het invoeren van een gemeenschappelijke gradenstructuur, ontstond behoefte aan inzicht in vergelijkbaarheid van kwalificaties. Hoe verhoudt een opleiding zich ten opzichte van een andere? Wanneer kunnen lerenden van de ene opleiding doorstromen naar de andere?

 

Een kwalificatieraamwerk is een schematisch overzicht van eindniveaus die door leerlingen, studenten en andere lerenden kunnen worden behaald.

We maken daarbij onderscheid tussen kwalificatieraamwerken op Europees niveau en op landelijk niveau.