Contactpersoon module

Profielfoto van José Ravenstein
José Ravenstein

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
Bologna module

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


4. De instrumenten van het Bolognaproces

 

Komen tot één hoger onderwijsruimte, hoe doe je dat? Naast de invoering van de drie cycli en het ontwerpen van kwalificatieraamwerken, zijn er verschillende instrumenten om mobiliteit binnen Europa te faciliteren. De twee belangrijkste instrumenten van het Bolognaproces zijn het European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) en het Diplomasupplement (DS).