Contactpersoon module

Profielfoto van José Ravenstein
José Ravenstein

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
Bologna module

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


5. Kwaliteitszorg

 

Een van de doelstellingen van het Bolognaproces is het verbeteren en het waarborgen van de kwaliteit van het hoger onderwijs EHEA. Naast de meer technische stappen als het harmoniseren van de gradenstructuur en het opstellen van kwalificatieraamwerken, is een gedeeld kader voor kwaliteitszorg in het hoger onderwijs van belang.

 

Toen de Bolognaverklaring in 1999 werd ondertekend, bestond er in veel deelnemende landen nog geen kwaliteitszorgsysteem voor het hoger onderwijs. Het eerste moment waarop kwaliteitszorg op de Europese agenda kwam, was in 2003. In het Berlin Communiqué werd toen door de onderwijsministers van de Bolognalanden onderschreven dat de primaire verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het hoger onderwijs bij de instellingen zelf ligt. Via nationale wetgeving kan een minister invloed uitoefenen op hoe hoger onderwijsinstellingen die verantwoordelijkheid waarmaken.