Contactpersoon module

Profielfoto van José Ravenstein
José Ravenstein

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
Bologna module

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Introductie

 

Deze module is bedoeld om je een overzicht te geven van de gevolgen van het Bolognaproces voor de ontwikkeling van het hoger onderwijs in Europa, en in het bijzonder in Nederland. Je maakt kennis met de instrumenten die in het kader van het Bolognaproces zijn ontwikkeld en krijgt inzicht in welke gevolgen het Bolognaproces heeft of heeft gehad voor jouw werk binnen een universiteit of hogeschool.

 

 

Doelgroep en leerdoel

 

De doelgroep van deze module is medewerkers in het (hoger) onderwijs.

 

Het leerdoel van deze module is: inzicht verwerven in het Bolognaproces en de gevolgen van het proces waarmee medewerkers in het hoger onderwijs te maken krijgen.

 

Nadat je deze module hebt gevolgd:

  • weet je hoe het Bolognaproces is ontstaan en hoe het zich heeft ontwikkeld;
  • weet je welke gevolgen het Bolognaproces heeft (gehad) op het hoger onderwijs in Nederland;
  • weet je welke instrumenten zijn ontwikkeld in het kader van het Bolognaproces;
  • weet je op welke manier je als medewerker met met deze instrumenten te maken krijgt en hoe je ze kunt gebruiken.

 

 

Voorkennis

 

Voor deze module heb je geen specifieke voorkennis nodig.