Contactpersoon module

Profielfoto van Yeelen de Jong
Yeelen de Jong

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
Buurtaalonderwijs

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Hoe buurtaalonderwijs invoeren en uitbreiden?

De inrichting van het buurtalenonderwijs is afhankelijk van allerlei factoren.

Allereerst draait het om degene die het onderwijs verzorgt. Meer over personeel vind je in paragraaf Personeel.

Op de tweede plaats kan de school meer of minder ervaring hebben met buurtaalonderwijs. Wil je beginnen of ben je net begonnen, lees dan verder bij Buurtaalonderwijs Start. Heb je al meer ervaring en wil je verbreden en verdiepen, dan kun je door naar Buurtaalonderwijs Plus.

De inrichting van het onderwijs heeft ook te maken met de doelen die je nastreeft. Wil je regelmatig kortere activiteiten en lessen geven? Ga dan naar bij paragraaf Buurtaalonderwijs Start. Wil je een uitgebreid programma, inclusief aandacht voor internationalisering? Ga dan naar paragraaf Buurtaalonderwijs Plus.

De startleeftijd voor de leerlingen kan erg verschillen per school. Zo kiezen sommige scholen ervoor om te starten in groep 1, terwijl anderen in groep 5 of 7 starten. Wil je de lessen in de vreemde taal beperkt aanbieden? Ga naar paragraaf Buurtaalonderwijs Start. Wil je vroeg Duits of vroeg Frans aanbieden op school? Ga dan naar paragraaf Buurtaalonderwijs Plus.

Faciliteiten spelen een rol bij de invoering en uitbreiding van buurtaalonderwijs. Het gaat dan om vragen zoals: hoeveel geld is er om te besteden aan de eigen taalontwikkeling? Hoeveel tijd kan het personeel besteden aan lesvoorbereiding? Hoeveel geld is er voor de aanschaf van materiaal? Is er ruimte voor een Duitse of Franse hoek? Lees hierover in paragraaf Buurtaalonderwijs Start en Buurtaalonderwijs Plus.

Het is goed buurtaalonderwijs aan te laten sluiten bij de visie, missie en situatie van jouw school om de kans op succes te vergroten (zie ook opdracht 7). Als je nieuwe activiteiten zoveel mogelijk aan laat sluiten bij bestaande praktijken, is de kans van slagen groter. Begin daarbij langzaam: kinderen én leerkrachten kunnen zo geleidelijk wennen aan het nieuwe onderdeel in het curriculum.