Contactpersoon module

Profielfoto van Myrna
Myrna Feuerstake

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
Activiteiten Start

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Activiteiten Start

Kinderen die net met een buurtaal beginnen moeten langzaam wennen aan de klanken van de taal. Dat doen ze door die veel te horen. Een kind moet een woord minstens zeven keer horen, het liefst in verschillende betekenisrijke contexten, voordat een kind het woord herkent. Een kind dat een woord herkent, kan het echter niet automatisch zeggen. Het is belangrijk dat je kinderen een selecte groep woorden aanbiedt die ze nazeggen. Met losse woorden alleen kan een kind nog steeds niet echt praten. Bied dus korte taalbrokjes aan zodat kinderen korte zinnen kunnen maken.

Het is belangrijk dat de kinderen veel oefenen met de taal, vooral door te spreken. Dat kan door zoveel mogelijk liedjes te zingen, spelletjes te spelen, en coöperatieve werkvormen te gebruiken. Iedere les zou minstens één coöperatieve spreekopdracht moeten bevatten. Dat kan al in groep 1/2, bijvoorbeeld door een Mix & Koppelspel met kaartjes. De mondelinge communicatie staat dus steeds voorop. Dat zal vooral in het begin in de veilige omgeving van de klas gebeuren, maar het is goed om te kijken naar andere mogelijkheden als het buurtaalonderwijs zich op uw school verder ontwikkelt. Duits en Frans oefenen kan op school, maar echt Duits en Frans praten kan beter buiten school, in authentieke situaties en online. Meer hierover vind je in de paragraaf over Buurtaalonderwijs Plus.

Naast luister- en spreekvaardigheid kan op den duur leesvaardigheid een rol gaan spelen. Vooral bij de Duitse taal zal het lezen in de bovenbouw zeker tot de mogelijkheden behoren. Het kunnen schrijven is geen prioriteit, maar wel een voorwaarde voor communicatie via de mail, eTwinning en dergelijke.

Welke vaardigheid je ook oefent, het is goed om er telkens voor te zorgen dat de kinderen actief zijn. Dat houdt ze betrokken en zorgt ervoor dat ze de taal beter verwerken en verwerven. Bedenk als je een lesplan maakt telkens: hoeveel Duits of Frans spreekt de gemiddelde leerling in deze les? Welke activiteit kan ik toevoegen waarbij de leerling actief de taal verwerft of verwerkt?

Het betrekken van ouders/verzorgers kan de leerling verder activeren. Dit kan al eenvoudig door bijvoorbeeld een product mee naar huis te geven waarover de leerling dan vertelt. Ook kunnen ouders/verzorgers worden ingeschakeld tijdens lessen, optredens of uitwisselingen. Bij een lesmethode als Elena kunnen leerlingen op school én thuis aan de slag. Het is goed dit duidelijk te maken aan het thuisfront.

Er is een grote waaier aan activiteiten en materiaal te vinden om buurtaalonderwijs structureel aan te bieden. Veel materiaal is online en vaak gratis te verkrijgen (zie paragraaf Lessen Start; paragraaf Buurtaalonderwijs Plus ; paragraaf Materialenbank beheren). De inschatting is dat de aanschaf van basismateriaal voor groep 5-8 zo’n 1500 euro bedraagt. Het is echter goed om eerst te kijken naar gratis, online materiaal om te kijken wat wel en niet bevalt.