Contactpersoon module

Profielfoto van Yeelen de Jong
Yeelen de Jong

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
Buurtaalonderwijs Start

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Buurtaalonderwijs Start

Herken je je in een (een of meerdere) van onderstaande beschrijvingen? Dan is dit onderdeel ‘Buurtaalonderwijs Start’ geschikt voor jou.

  • Ik heb nog weinig of geen ervaring met buurtaalonderwijs.
  • Mijn leerlingen leren gedurende een beperkte tijd de vreemde taal.
  • Het programma bestaat nog voornamelijk uit losse, kortere activiteiten en/of korte lessen.
  • de ambities van je school reiken nog minder ver.

Scholen beginnen om allerlei redenen en in verschillende situaties met buurtaalonderwijs. Misschien heb je persoonlijke contacten met buurscholen of verzorg je al losse activiteiten in enkele klassen. Het allerbelangrijkste om te onthouden bij de invoering van buurtaalonderwijs is dat je de tijd neemt. Zowel de kinderen als jijzelf leren stapsgewijs.

De meeste scholen beginnen met het uitproberen door één leerkracht of vrijwilliger van losse activiteiten. Dat kan op verschillende manieren, zoals:

  • naschools voor leerlingen in groep 5-8
  • als keuzevak in groep 5-6 terwijl andere kinderen aan de slag gaan met kunst of techniek
  • als plusvak voor een selecte groep leerlingen, bijvoorbeeld hoog presterende leerlingen
  • als voorbereiding op de jaarlijkse uitwisselingsactiviteit voor de hele groep

De uiteindelijke doelen van buurtaalonderwijs zijn het durven spreken en communiceren, en het krijgen van interesse en respect voor de Duitse/Franse taal en cultuur. In de taalles moet het stimuleren van plezier en het proeven aan de taal voorop staan. Dit betekent niet dat er geen planmatige aanpak zou moeten zijn als je meer wilt halen uit je lessen. Het is belangrijk om buurtaalonderwijs te verankeren in je school. Plan een vast moment in het rooster, benoem buurtaalonderwijs in de schoolgids en op de website en maak buurtaal onderwijs zichtbaar in de school. In een later stadium kun je ervoor kiezen de buurtaal ook op het rapport te zetten. Is de buurtaal ingebed in het curriculum? Dan is het voor de continuïteit binnen de school goed als er een tweede leraar vaardig in de buurtaal is.

Het lesgeven van een vreemde taal in de onderbouwklassen verschilt niet veel van het lesgeven in het Nederlands. In veel kleuterklassen wordt in het Nederlands én in de vreemde taal gezongen, verhalen gelezen en spelletjes gedaan. In de bovenbouwklassen worden de verschillen groter: de leerlingen zijn uiteraard veel vaardiger in de moedertaal dan in de vreemde taal en kunnen het idee hebben dat ze nog te weinig kunnen in de vreemde taal. Dit verschil kan frustreren. Daarnaast zijn authentieke teksten in de buurtaal soms te moeilijk want die zijn bedoeld voor leeftijdsgenoten die moedertaalsprekers zijn. Teksten die dan wel het goede taalniveau hebben voor deze vreemde-taalleerders ervaren sommige oudere leerlingen als te kinderachtig. Bovendien raken veel kinderen in de bovenbouw het onbevangene kwijt. Spontaan zingen of een gesprek voeren is wat lastiger voor sommige leerlingen in groep 7 en 8. Ook hier geldt: jong geleerd is oud gedaan.

Het is voor alle groepen belangrijk om plezier en succes voorop te stellen: laat leerlingen veel communiceren in (redelijk) authentieke en veilige situaties waarbij de kans op succes groot is.