Contactpersoon module

Profile photo of Myrna
Myrna Feuerstake

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
Een stappenplan voor activiteiten Start

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Een stappenplan voor activiteiten Start

Stel dat je een lied wilt laten horen, een video wilt laten zien, een verhaal wilt voorlezen of een gesprekje wilt voeren. Hieronder vind je een stappenplan voor het aanbieden van kernwoorden en structuren:

Stap 1   Kies van tevoren 3-8 kernwoorden die bij elkaar horen (bijvoorbeeld kleuren, getallen, eten, dieren, activiteiten, gevoelens). Wat een kernwoord is, is afhankelijk van het thema waaraan je werkt of wat je daarna aanbiedt. Bij een boekje over een hongerige rups, kies je bijvoorbeeld voor eten. Het aantal woorden is afhankelijk van de leeftijd.

Uiteraard kun je ook een structuur aanbieden (zoals in het Nederlands: ik zou graag willen; ik kan; dit is …, dit zijn …; hallo, ik ben … wie ben jij?). Houd dat beperkt tot één nieuwe structuur.

Stap 2   Vertel de kinderen aan het begin van de les wat er vandaag geleerd wordt (eventueel in de moedertaal) en biedt het aan. Gebruik bij het aanbieden van woorden je stem, lichaamstaal, plaatjes, voorbeelden, enz. Gebruik de woorden zo vaak mogelijk tijdens het aanbieden. Laat de leerlingen het woord dan steeds een paar maal herhalen.

Stap 3   Bied de woorden nogmaals aan. Nu maak je per woord een zin met het woord. Je laat de kinderen de zinnen herhalen.

Stap 4   Speel een spel om de woorden in te slijpen. Het gaat hier nog vooral om herkenning of het kunnen zeggen van losse woorden.

Stap 5   Doe de activiteit die je gepland had (lied, video, verhaal, rollenspel, enzovoort). Geef als de leerlingen gaan luisteren een opdracht mee, die je daarna bespreekt. Doe eerst een algemene opdracht als je nieuw materiaal aanbiedt, waarbij het gaat om het herkennen van de grote lijn. Doe daarna een specifiekere opdracht als je de tekst voor de tweede keer luistert of leest. Deze gaat dan over woordherkenning en de inhoud in details.

Stap 6   Speel nogmaals een spel, het liefst een coöperatief spel waarbij alle kinderen mogen praten.

Stap 7   Controleer of de kinderen de woorden of de structuur kennen door enkele leerlingen deze te laten noemen: zorg ervoor dat het veilig is en laat het kinderen samen doen.

Stap 8   Bespreek hoe de activiteiten verliepen in de moedertaal. Hoe ging het spel? Wat vonden ze van het liedje? Welke woorden hebben ze geleerd?

Probeer de woorden en structuren altijd in context aan te bieden.

In dit stadium kunnen kinderen nog geen zinnen zelf maken of woorden verzinnen: alles wat ze zeggen leren ze van jou of van het aangeboden materiaal. Zorg voor zoveel mogelijk succeservaringen, dus maak het niet te moeilijk. Zo zal een spel maar om een handvol woorden draaien of een gesprekje maar uit enkele zinnen bestaan.

Het is het fijnst voor kinderen als de activiteiten met vaste rituelen worden aangeboden. Dat biedt structuur en dus veiligheid.