Contactpersoon module

Profielfoto van Myrna
Myrna Feuerstake

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
Lessen Start

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Lessen Start

Als de losse activiteiten naar meer smaken, kun je losse lessen aanbieden en later lessenseries. Daarbij knoop je een aantal losse activiteiten en later losse lessen rond hetzelfde thema, dus met dezelfde kernwoorden en structuren, aan elkaar.

Het verschil tussen losse activiteiten en een lessenserie is vooral dat je meer moet letten op de structuur, goed moet focussen en variëren. De activiteiten die je in een les of lessenserie aanbiedt moeten namelijk zoveel mogelijk hetzelfde kernvocabulaire recyclen en dezelfde structuren inoefenen zonder dat het saai wordt.

Taal blijft vooral hangen als het in veel verschillende contexten wordt aangeboden, dus variatie in context is belangrijk . Bovendien leidt variatie in werkvorm meestal tot meer motivatie. Er moet dus een goede focus én veel variatie in een lessenserie zitten.

Let er op dat er veel tijd is voor de kinderen om hardop te oefenen: de kinderen moeten veel aan het woord zijn (zonder dat je steeds let op fouten). Dat kan het beste door veel coöperatieve werkvormen te gebruiken.

Tenslotte is het belangrijk om veiligheid en rust te creëren voor de leerlingen door de lessen regelmatig en steeds op hetzelfde tijdstip aan te bieden. Rituelen en gewoontes tijdens iedere les maken de les voorspelbaar.

Voorbereiding is dus een noodzaak.

Voor de onderbouw is er voor Frans en Duits een enorme steun in de vorm van het programma Elena. Daarin wordt structureel en stapsgewijs gewerkt aan het leren van woorden en eenvoudige structuren met als doel leren communiceren. De methode Elena draait om het meisje Elena dat dingen meemaakt zoals de eerste schooldag, een sportdag, een verjaardag, een dagje naar de kinderboerderij en naar de dierentuin. Hierdoor komen thema’s aan bod die meestal in de onder- en middenbouwgroepen in het reguliere programma ook al aan bod komen. Je kunt de genoemde tips – structuur, variatie, oefenen met spreken, veiligheid – makkelijk toepassen in je lessen als je deze methode volgt.