Contactpersoon module

Profile photo of Myrna
Myrna Feuerstake

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
Personeel

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Personeel

De leerkrachten die buurtaalonderwijs verzorgen kunnen zeer verschillende achtergronden hebben. Er is geen beeld van de ‘ideale’ leerkracht waaraan je per se moet voldoen. Zo zijn er moedertaalsprekers, groepsleerkrachten die goed Duits of Frans spreken, ouders die tweetalig zijn of andere betrokkenen. Wat de taalachtergrond van de leraar ook is, het is fijn als hij of zij de taal op een behoorlijk hoog niveau spreekt (zie het ERK). Je kunt je op allerlei manieren laten bijscholen (zie Jouw taalvaardigheid testen en verbeteren).

Ook kan de hoeveelheid onderwijservaring van de mensen die Frans of Duits geven sterk verschillen. Om les te kunnen geven heb je natuurlijk bepaalde pedaogische en didaktische kennis en vaardigheden nodig. Voor het geven van vroeg-vreemdetalenonderwijs (vvto ) komen daar nog specifieke kennis en vaardigheden bij. Hoe ambitieuzer de school, hoe hoger de eisen die gesteld worden aan het personeel, of dat nu rekenonderwijs, sport of vvto Frans of Duits betreft. In paragraaf Buurtaalonderwijs start en Buurtaalonderwijs plus en op de website van Nuffic vind je meer informatie over de didactiek van vvto.

Om buurtaalonderwijs op een school in te kunnen voeren is er draagvlak nodig: zodat de plannen worden gedragen door de directie, het team en de MR. Het is ook belangrijk om ouders/verzorgers en leerlingen te betrekken in je plannen. Daarnaast is het nodig dat allerlei partijen formeel met de plannen instemmen.

Is het buurtaalonderwijs ingevoerd? Maak dan die betrokkenheid zoveel mogelijk zichtbaar. Dat kan bijvoorbeeld doordat leerlingen helpen bij het inrichten van een woordmuur, voorbeelden aan ouders laten zien tijdens een rapportenavond of door artikelen te plaatsen in de nieuwsbrief naar ouders.

Het is belangrijk dat leerkrachten die buurtaalonderwijs verzorgen structureel voldoende steun krijgen van de schoolleiding, in de vorm van belangstelling en facilitering (opleiding, ruimte, tijd, materiaal). Het is goed om ervaringen te delen en successen te vieren, bijvoorbeeld tijdens een feestmiddag aan het einde van het jaar.

Een spannende ontwikkeling op het gebied van onderwijzend personeel is dat er een opzet wordt gemaakt voor een minor/ training aan de pabo. Het idee is dat Duitse pabo-studenten en moedertaalsprekers na een korte training vvto op basisscholen kunnen verzorgen. De groepsleerkracht kan zo ondersteund worden door een vakleerkracht. Behalve van deze leerkrachten kun je soms gebruik maken van internationale studenten die optreden als gastdocent. Ga daarvoor naar Erasmus in schools.