Contactpersoon module

Profielfoto van Myrna
Myrna Feuerstake

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
Projecten Plus

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Projecten Plus

Niet alleen in Nederland wordt vroeg vreemdetalenonderwijs aangeboden. In de meeste Europese landen wordt vvto Engels gegeven, maar in Duitsland wordt op sommige scholen ook vvto Nederlands gegeven als naschoolse activiteit. In België is Nederlands een verplicht vak.

Scholen in het primair onderwijs aan beide zijden van de grens kunnen een partnerschap aangaan. Daarbij werken ze samen aan grensoverschrijdende projecten om van elkaar te leren, bijvoorbeeld door de leerlingen te laten e-mailen. Informatie over een e-mailproject voor leerlingen die Duits leren is te vinden op Das Bild der Anderen.

Via Skype kunnen de kinderen al snel mondeling contact hebben in de vreemde taal. Dan ervaren de kinderen waarvoor zij de vreemde taal leren, en dat is een enorme stimulans. Daarom is het een goed idee om vanaf het begin een partnerschool te hebben. Zo kun je bijvoorbeeld met een partnerschool in Duitsland of België afspreken hetzelfde lied in te studeren met de kleuters en dit samen te zingen via Skype. Of je bovenbouwleerlingen kunnen hetzelfde thema voorbereiden als je partnerschool en dan kunnen ze voor elkaar een quiz maken. Via Skype stellen ze elkaar om de beurt een vraag.

Ook kunnen leerlingen contact leggen via eTwinning. Meer hierover vindt u in paragraaf Uitwisseling en internationalisering Plus.

Een schoolreis draait om plezier, maar als je een schoolreis naar het buurland maakt, kun je in de voorbereiding veel aan taal- en cultuuronderwijs doen. Je kunt hier een project van maken, bijvoorbeeld: Wat zie je op straat? Wat is de mode? Dit breid je steeds verder uit en maak je zichtbaar in de Franse (Waalse) of Duitse hoek. Tijdens de reis kunnen de kinderen dan ervaren wat je voorbereid hebt in het project.