Contactpersoon module

Profielfoto van Myrna
Myrna Feuerstake

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
Resultaatmeting Plus

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Resultaatmeting Plus

Heb je het buurtaalonderwijs op je school verbreed en verdiept en wil je de resultaten meten van je inspanningen en dus de resultaten van je leerlingen?) Dat kan op verschillende manieren.

Uiteraard kun je een thema afsluiten door de leerlingen een presentatie te laten houden. In de onderbouw kan dat eenvoudig door het (karaoke) zingen van een lied, het opzeggen van een versje of het doen van een klein gesprekje. In de bovenbouw kunnen leerlingen een posterpresentatie houden met bijvoorbeeld een woordspin of plaatjes, een werkstuk of PowerPointpresentatie maken, of een langere dialoog laten horen.

Sommige methodes bieden toetsen aan. In de methode Elena zit er aan het einde van ieder thema bijvoorbeeld een kleine toets om de kernwoorden te toetsen.

Enkele instituten bieden leerlingen een eenvoudig test aan die je af kunt nemen aan het eind van groep 8. Je kunt daarbij voor Duits denken aan Fit für Deutsch van het Goethe-instituut. Voor Frans kun je eens kijken bij Delf Junior van het CIEP.

Voor het voortgezet onderwijs is het project 'LinQ - versterking talenonderwijs Frans | Duits' opgezet. LinQ geeft buurtalen meer gezicht en gewicht in het secundaire onderwijs. Bovendien biedt het allerlei materiaal voor het primair onderwijs. Voor de bovenbouwleerlingen is de LinQ-poster leuk om bij te houden.

Ook kunnen leerlingen uit groep 8 die al op een wat hoger niveau zitten het ERK-taalportfolio invullen. Een voorbeeld van een leerling die met spreken op A2/B1-niveau zit kun je op de site van het ERK vinden. Met name het eerste stukje waarin zij zich voorstelt kan herkenbaar zijn voor je leerlingen. Bekijk de zelftest van het ERK voor de middelbare scholier eens.

Je kunt overwegen om buurtaalonderwijs dezelfde status te geven als Engels in groep 7 en 8. Dat betekent onder andere dat het op het rapport komt te staan. Dit is meteen een handig hulpmiddel bij de overstap naar de middelbare school. De mentoren en docenten Frans (en Duits) in de brugklas zien dat er iets is waarop voortgebouwd kan worden.

Alhoewel er wel hier en daar gewerkt wordt aan doorlopende leerlijnen, zullen de meeste docenten in het voortgezet onderwijs opnieuw beginnen. Jouw leerlingen zullen dan ervaren dat ze een fikse voorsprong hebben. Hun luister- en spreekvaardigheid zal - ook als ze veel ouder zijn - waarschijnlijk van een hoger niveau zijn dan dat van kinderen die later Frans en Duits leren.