Contactpersoon module

Profile photo of Myrna
Myrna Feuerstake

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
Taalonderwijs Plus

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Taalonderwijs Plus

De taalactiviteiten die je doet in de klas sluiten aan bij de praktijk zoals die beschreven is in Buurtaalonderwijs Start. Er is structuur en variatie, er wordt veel geoefend, met name met spreken, en er is veiligheid in de klas.

Bij Taalonderwijs Plus kun je om de spreekvaardigheid verder te oefenen grotere spreekopdrachten doen. Denk daarbij aan:

  • gesprekken voeren, bijvoorbeeld in de vorm van dialogen of rollenspellen, waarbij leerlingen zich veiliger kunnen voelen omdat ze in een rol zitten en in een groepje werken,
  • spreken, bijvoorbeeld door een korte presentatie te houden over een voorwerp of een hobby, of door een mop te vertellen die ze uit hun hoofd hebben geleerd.

Let daarbij wel op dat het oefenen, het durven spreken en het vloeiend spreken belangrijker zijn dan het foutloos spreken tijdens de ‘opvoering’ voor de groep. Je kunt leerlingen bijvoorbeeld in groepjes aan elkaar laten presenteren, zodat zij niet aangestaard worden door 29 paar ogen van medeleerlingen.

Er is enorm veel materiaal verzameld door Nuffic. Hieronder vind je een kort overzicht.

Methodes Frans en Duits

Methodes Frans

Materiaal van de Euregioschool Frans

Voor het Frans heeft ook Euregioschool  materiaal beschikbaar voor de leeftijd van 3 tot 16. Er is gratis materiaal beschikbaar dat je kunt bestellen.

Materiaal van de Euregioschool Duits

Het vermelden meer dan waard is het werk van de werkgroep Euregioschool  Parkstad. Zij hebben voor het Duits op de Nederlandse po-scholen bronnenboeken samengesteld, die thematisch en projectmatig zijn ingedeeld. Zeer veel van hun lesvoorstellen zijn gratis online te vinden. Er zijn jaarlijks terugkerende thema’s (Sinterklaas, Kerstmis, carnaval en Pasen) en jaarplannen voor groepen 5-8.

Ideeën voor extra materiaal Frans en Duits

Het is fijn om in een klaslokaal of bibliotheek wat leesmateriaal en spelletjes te hebben. Er zijn bijvoorbeeld scholen waar iedere dag een kwartier wordt gelezen. Je kunt besluiten om één week per maand Duitse boekjes of Franse luisterboekjes op het programma te zetten in groep 7 en 8. Ook zijn er allerlei spelletjes in de handel of online te verkrijgen. Probeer bijvoorbeeld in de bovenbouw eens een van de Duitse kwartetten in de klas.

Denk eens aan beeldwoordenboeken, zoekboeken, spelletjesboeken, boeken met moppen, boeken met online ondersteuning of CD, boeken die je al in het Nederlands hebt (zoals stripboeken), en dergelijke Daarnaast is het verstandig om bijvoorbeeld populaire prentenboeken te kiezen, omdat deze vaak online voorgelezen worden (meestal te vinden op YouTube) en omdat daarvan online vaak extra lesmateriaal te vinden is.

Let bij de aanschaf van met name boeken goed op de moeilijkheidsgraad: vaak is de taal te moeilijk of de plaatjes en de inhoud te makkelijk. Laat je dus goed adviseren door de boekhandel waar je de boeken bestelt of door collega’s van andere scholen.