Contactpersoon module

Profielfoto van Yeelen de Jong
Yeelen de Jong

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
Buurtaalonderwijs

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Hoe zit het met mijn eigen taalvaardigheid?

Hoe taalvaardig moet een leerkracht zijn om les te geven in een vreemde taal? Je hoeft de taal zeker niet op het niveau van een moedertaalspreker te beheersen. Bovendien is er veel materiaal met audio aanwezig om je te ondersteunen.

Natuurlijk is het ook zo dat je leerlingen een taal beter leren naarmate jij die beter beheerst. Bovendien is het voor jezelf dan makkelijker en fijner lesgeven in die taal. In deze paragraaf vind je meer informatie over de mogelijkheden om je taalvaardigheid te toetsen en verder te verbeteren.

Het is de bedoeling om in de lessen Duits en Frans niet alleen aan de taal maar ook aan de buurcultuur structureel aandacht te besteden. Een van de doelen van vroeg-vreemdetalenonderwijs is namelijk het bevorderen van wereldburgerschap.

Kennis van een taal kan nauw verbonden zijn met kennis van de cultuur. Als jouw leerlingen bijvoorbeeld de woorden croissant of Schnitzel leert, leer je hen ook iets over eetgewoontes in verschillende landen. Als je kinderen leert hoe je u moet zeggen in het Duits of Frans, wijs je ze er meteen op dat u in andere landen veel meer gebruikt wordt dan in Nederland. Maar het cultuuronderwijs moet niet beperkt blijven tot dit soort talige dingen. Taal is een middel om in contact te treden met de buren en om meer te leren over de buurcultuur. Zo kun je meer begrip krijgen voor de ander.

Naast het beheersen van de taal en kennis over de cultuur is het belangrijk om kennis te hebben van de didactiek van vvto zie paragraaf Hoe buurtaalonderwijs invoeren en uitbreiden?).