Contactpersoon module

Profielfoto van Yeelen de Jong
Yeelen de Jong

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
Buurtaalonderwijs

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Waarom buurtaalonderwijs?

Op de meeste scholen begint het lesgeven in het Frans of Duits met een enthousiaste groepsleerkracht of vrijwilliger. In deze video zie je een bijzondere school waar vrijwilligers het verschil maken; zowel bij de leerlingen als bij de lesgevenden!

Om vroeg Duits of vroeg Frans structureel te implementeren of uit te breiden is het nodig om draagvlak te creëren bij de kinderen en hun ouders/verzorgers, bij de collega’s, de schoolleiding en/of het schoolbestuur, en de MR. Hieronder vind je redenen die je kunt gebruiken om te pleiten voor (meer) buurtaalonderwijs. Er is voor gekozen om redenen op te sommen vanuit verschillende perspectieven: de leerling, de school, en bedrijven in de regio.

De eerstvolgende paragraaf begint echter met een opsomming van redenen waarom het leren van een vreemde taal (op jonge leeftijd) over het algemeen goed is.

Belangrijk bij dit alles is om te blijven kijken vanuit het kind: welke moedertaal spreekt het kind al? En welke tweede of vreemde talen? wat betekenen die verschillende talen voor het kind? bij welke van de vreemde talen die het kind al kent, kunnen we aansluiten? hoe kunnen de verschillende talen aangeboden worden zodat het kind er het meest van profiteert?

In deze video (7 minuten) wordt uitgelegd waarom je Duits zou moeten leren. Veel van de dingen die hierin genoemd worden komen ook terug in onderstaande paragrafen.