Contactpersoon module

Profielfoto van Yeelen de Jong
Yeelen de Jong

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
Buurtaalonderwijs

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Wat is buurtaalonderwijs?

Bekijk de interactieve kaart op bit.do/buurtaalscholen.

Op diverse scholen in Nederland wordt buurtaalonderwijs gegeven. Dat wil zeggen dat leerlingen onderwijs krijgen in het Frans of Duits. Kinderen leren de taal spelenderwijs en ervaringsgericht. In deze paragraaf leer je meer over de achtergronden van buurtaalonderwijs, het po-team van Nuffic en een aantal andere partijen.

Het voornaamste doel van buurtaalonderwijs is communicatie, om zo kennis te maken met de buren en hun cultuur. Via de taal van de buren legt de leerling contact met de buren zelf, en leert zo meer over hun gewoontes en gebruiken. Het luisteren en spreken staan daarbij voorop, en later het lezen en soms het schrijven van de taal. Uiteraard wordt er veel aandacht besteed aan woordenschat. Dit vocabulaire staat in dienst van de communicatie.

De uitvoering verschilt per school: sommige beginnen met Duits of Frans als keuzevak, voor de plusleerlingen of als naschoolse activiteit. Andere scholen organiseren eens per jaar een schoolreisje naar Duitsland of België. Daarbij staat het opdoen van plezierige ervaringen voorop. Weer andere scholen nemen deel aan uitwisselingsactiviteiten.

Scholen die al verder gevorderd zijn bieden Duits of Frans soms al aan vanaf groep 1 of groep 5. Dit is het zogenaamde vroeg-vreemdetalenonderwijs (vvto) Duits en Frans. Er zijn zelfs scholen waar het Duits of Frans volledig ingebed is in het curriculum van groep 1 tot en met 8. Het wordt dan gegeven aan alle leerlingen en staat gewoon als vak op het lesrooster. Vvto stelt specifieke eisen aan de leerkracht en de school. Meer over vvto kun je vinden op de website van Nuffic.

De buurtaal kan gegeven worden door een moedertaalspreker of vakleerkracht. Echter, veel groepsleerkrachten kiezen ervoor zelf Duitse of Franse les te geven. Ze volgen dan een cursus taalvaardigheid omdat de lessen gegeven worden volgens het principe doeltaal=voertaal. Daarna laten ze zich scholen op het gebied van de didactiek.

Soms is er enige verwarring over de benaming: het is buurtaalonderwijs en geen buurTtaalonderwijs. Leerlingen maken kennis met de taal en cultuur van de buren en buurlanden, en niet van de buurtgenoten of buurt.

Buurtaalonderwijs wordt meestal verzorgd in de grensstreek, maar niet uitsluitend daar. Langs de oostgrens van Nederland wordt voornamelijk Duits gegeven en in het zuiden van Limburg Frans. Hier en daar zijn er in Nederland andere scholen die Duits of Frans naast Engels als vreemde taal aanbieden.