Contactpersoon module

Profielfoto van Yeelen de Jong
Yeelen de Jong

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
CLIL in het primair onderwijs

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


FAQ

 1. Hoe maak ik tijd voor CLIL?

Bij CLIL gaat het om het integreren van taal en inhoud. Je kunt dus (delen van) zaakvakken in de vreemde taal gaan geven, zodat je niet én aardrijkskunde én Engels geeft, maar aardrijkskunde en Engels tegelijkertijd. Zo wordt CLIL niet iets extra’s, maar wordt het in plaats van. CLIL is ook een van de onderdelen die genoemd wordt bij de kerndoelen (TULE) en bij de landelijke standaard vvto.

 1. Is mijn beheersing van de vreemde taal goed genoeg?

Het is fijn om het Engels goed te beheersen als je CLIL-lessen gaat geven. Wat jouw ERK-niveau is kun je testen bij opdracht 2. Daar vind je ook wat je kunt doen om je taalvaardigheid te verbeteren.
In de landelijke standaard vvto staat dat leerkrachten een taalvaardigheid bezitten op ten minste niveau B2 van het ERK voor alle deelvaardigheden (voor schrijven en voor Frans volstaat niveau B1). Uit recent onderzoek blijkt dat als de leerkracht de vreemde taal beter spreekt, de leerlingen meer leren.

 1. Hoe ondersteun ik de leerlingen in hun taalverwerving?

Er zijn allerlei sites en cursussen die je kunnen ondersteunen in het vergaren van kennis en vaardigheden over (vroege) vreemde taalverwerving. Een mooi startpunt is de Nuffic site. Nuffic Academy biedt online cursussen over vvto en buurtaalonderwijs.

 1. Hoe selecteer ik onderwerpen voor mijn CLIL-lessen?

Als je CLIL als iets extra’s ziet, kun je in principe alle onderwerpen die je leerlingen interesseren kiezen voor je CLIL-lessen. Ook kun je lesstof dat je toch al aanbiedt wat aanpassen en er een soort CLIL-twist aan geven. Voorbeelden van talenleerkrachten die aansluiten bij de lesstof van de groepsleerkracht in het basisonderwijs zie je in deze video.

Echter, als je CLIL onderdeel wilt laten zijn van het curriculum kun je beter voor de kerndoelen of aanbodsdoelen kiezen. Zo bespaar je tijd terwijl je wel het curriculum afwerkt en je de kinderen kennis, vaardigheden en de juiste attitude meegeeft.

 1. Hoe bied ik de lesstof aan?

Jij hebt als leerkracht waarschijnlijk al veel kennis en vaardigheden hoe je lesstof aan kunt bieden. Denk daarbij aan het aansluiten bij de belevingswereld van het kind, het activeren van de voorkennis of het experimenteren en ervaren in de klas. Meer kenmerken van CLIL-lessen vind je bij: Stappen zetten op weg naar CLIL-onderwijs. Uiteraard is een zaakles in een vreemde taal anders dan een zaakles in het Nederlands. Kijk daarvoor bij de paragraaf Wat zijn de kenmerken van CLIL?

Gelukkig is er door Nuffic veel kennis vergaard hoe je een vreemde taal aan kunt bieden. Er is namelijk een grote overlap tussen het aanbieden van CLIL-lessen en vvto-lessen. Het gaat er bijvoorbeeld om de kinderen veel input te geven, de kinderen deze input actief te laten verwerken (onder andere door veel te praten over de lesstof), en de kinderen taal te laten produceren. Daarom is een mooi startpunt de Nuffic site. De Nuffic Academy biedt online cursussen over vvto en buurtaalonderwijs. Daarin staan allerlei lesideeën en tips over hoe je de lesstof aan kunt bieden.

 1. Waar kan ik materialen vinden?

Voor verschillende vreemde talen zijn er op verschillende plekken van de Nuffic site informatie te vinden.
Ga voor Engels naar de materialenlijst Engels.
Ga voor Duits naar de materialenbank Duits.
Ga voor Frans naar de materialenbank Frans.

 1.  Hoe kan ik de denkvaardigheden van mijn leerlingen verbeteren?

Een van de vier kenmerken van CLIL is de aandacht voor cognitie oftewel de denkvaardigheden. Het gaat er bij CLIL namelijk niet alleen om wat je aanbiedt maar ook hoe. Kijk voor meer informatie bij de paragraaf over 'Wat zijn de kenmerken van CLIL?'

 1. Hoe dragen CLIL-lessen bij aan internationalisering en interculturele competenties?

Een van de vier kenmerken van CLIL is de aandacht voor cultuur. Kijk daarvoor bij de paragraaf over 'Wat zijn de kenmerken van CLIL?' Wil je meer weten over internationalisering en interculturele competenties? Kijk dan verder op we website van de Nuffic Academy.

 1. Is CLIL geschikt voor nieuwkomers en vluchtelingen in de klas?

CLIL is zeer geschikt zijn voor het leren van Nederlands als vreemde taal. Kijk vooral bij 'Hoe implementeer ik CLIL?' om te kijken hoe je dat aan kunt pakken. De Nuffic Academy biedt cursussen om je te helpen immigranten en vluchtelingen een plek te geven in de maatschappij.

 1. Is CLIL geschikt voor buurtaalonderwijs?

CLIL kan net zo geschikt zijn voor buurtalen als voor andere talen als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Over die voorwaarden lees je bij 'Hoe implementeer ik CLIL?' Meer informatie over buurtaalonderwijs vind je op de Nuffic site.

 1. Waar kan ik informatie vinden over nascholing?

De Nuffic Academy biedt een groot aantal cursussen op verschillende gebieden. Sommige cursussen kun je in-company volgen en andere online, net zoals deze cursus. Selecteer de onderwijssector en de soort training.

 1. Wie kan ik een hulpvraag stellen?

Heb je nog vragen of ondersteuning nodig? Neem dan contact op met het team primair onderwijs van Nuffic via po@nuffic.nl. Meld je vooral ook aan bij dit team als je nog niet bij hen bekend bent.