Contactpersoon module

Profielfoto van Yeelen de Jong
Yeelen de Jong

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
CLIL: een definitie en jouw rol daarin

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


CLIL: een definitie en jouw rol daarin

De afkorting CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. Inhoud (content) en taal (language) wordt verweven met elkaar (integrated) zodat de leerling kan komen tot diep leren.

Deze definitie van CLIL wordt veel gebruikt:

“Content and Language Integrated Learning is a dual-focused educational approach in which an additional language is used for the learning and teaching of both content and language. That is, in the teaching and learning process, there is a focus not only on content, and not only on language. Each is interwoven, even if the emphasis is greater on one or the other at a given time”. (Coyle, Hood en Marsh, 2010)

De definitie legt de nadruk op de twee sporen die je tegelijkertijd volgt in je CLIL-lessen: inhoud en taal. Als po-leerkracht ben je een vakleerkracht. Je geeft vakken zoals wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie en rekenen. Deze vakken vormen meestal de inhoud van een CLIL-les. Daarnaast neemt taalonderwijs een groot deel van je schooldag in. Alle leerkrachten geven Nederlands en veel leerkrachten geven ook les in een vreemde taal: het Engels, een buurtaal (Duits of Frans) of een regionale taal, zoals het Fries. Voor anderstaligen geldt dat het Nederlands de vreemde taal is.

Bij CLIL-onderwijs gaat het om het combineren van die twee aspecten: inhoud en taal. Deze combinatie levert de leerlingen veel voordelen op! Hoe intensiever jij en de leerlingen met taal bezig zijn gedurende de hele schooldag, dus ook tijdens de zaakvakken, hoe meer taal de leerlingen leren. Doordat zij de taal beter gaan beheersen, gaan ze de inhoud van het zaakvak beter begrijpen. Taal en inhoud versterken elkaar dus voortdurend.

Er zijn verschillende vormen van CLIL. Het is niet: one size fits all. Iedereen moet zijn eigen weg daarin vinden. Echter, niet elke zaakvakles in een vreemde taal is een CLIL-les. Daarvoor moet een CLIL-les aan een aantal kenmerken voldoen. Hierover lees je bij: 'Wat zijn de kenmerken van CLIL?'