Contactpersoon module

Profielfoto van Yeelen de Jong
Yeelen de Jong

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
Cognitie

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Cognitie

Bij inhoud gaat het in de CLIL-lessen niet alleen om wat de leerlingen leren, maar vooral ook om hoe. Daar komen de cognitieve vaardigheden om de hoek kijken. Kinderen moeten niet alleen leren memoriseren en reproduceren, maar ook analyseren en creëren. Bovendien moeten ze leren leren. Welke manieren zijn er om woordjes te onthouden? Hoe leer je een tekst samenvatten? Kennis kan snel verouderen en de kinderen moeten dan wel de vaardigheden hebben om nieuwe kennis te verwerven en toe te passen. Ook moeten ze het inzicht hebben om hun eigen leerproces bij te sturen indien nodig. Dat draagt bij aan een houding om een leven lang te leren.

Blooms taxonomie

Een veelgebruikte manier om de cognitieve vaardigheden te ordenen is een taxonomie, bijvoorbeeld die van Bloom. Hierin staan zogenaamde LOTS (lower-order thinking skills) zoals onthouden, begrijpen en toepassen, en HOTS (higher-order thinking skills), zoals analyseren, evalueren en creëren. Hieronder zie je een voorbeeld.
 

Blooms taxonomy

 

 

Dieren en Blooms taxonomie

Als je een CLIL-project doet over dieren in de onderbouw kun je leerlingen dieren laten benoemen, categoriseren en beschrijven. Hun denken verdiept zich als ze dieren moeten vergelijken, bijvoorbeeld waarom verschillende dieren verschillende tanden hebben en sommige dezelfde. Ook kun je ze na laten denken waarom sommige dieren in het ene klimaat leven en andere in een ander. Daarna kun je ze een eigen dier laten bedenken dat in extreme kou of hitte kan leven. Het analyseren, kritisch bekijken en zelf bedenken van iets zorgt ervoor dat de leerlingen zich de stof meer eigen maken én hun denkvaardigheden ontwikkelen.