Contactpersoon module

Profielfoto van Yeelen de Jong
Yeelen de Jong

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
Inhoud

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Inhoud

Het begrip ‘content’ of ‘inhoud’ is allereerst de kennis en vaardigheden die bij een bepaald vak horen. Daarvoor kun je kijken naar de kerndoelen (Tule) of de aanbodsdoelen. Deze vormen echter maar een deel van de inhoud van een CLIL-les, omdat ze alleen zeggen wat geleerd moet worden en niet hoe.

Veranderende rollen

Dat hoe is juist belangrijk omdat CLIL een andere aanpak vereist. Als leerkracht verandert je rol van degene die kennis overdraagt naar degene die leerlingen helpt om kennis te creëren. Het gaat erom aan te sluiten bij de kennis, vaardigheden en ervaringen van de leerlingen, die bovendien actief moeten worden om zich de kennis eigen te maken. Dit draagt bij aan een houding waardoor de leerling een leven lang gaat leren.

Veranderde bronnen en verwerking

CLIL-lessen zijn meer dan een les uit een methode in de vreemde taal. Ze zijn bijvoorbeeld meer ervaringsgericht en speelser zodat de leerlingen gemotiveerder worden en de inhoud beter beklijft. Kijk maar eens naar het voorbeeld hieronder (po, bovenbouw, Engels).

 

Denk bij het aanbieden van inhoud vooral ook aan verschillende media: objecten, video’s, teksten van internet, posters, enzovoort – alles wat jou helpt om de inhoud over te brengen. Dan kan het binnenschools leren meer gaan lijken op het natuurlijke buitenschools leren waarvoor leerlingen vaak gemotiveerder zijn.

CLIL voor heel jonge kinderen

CLIL is er ook al voor jongere kinderen. Denk maar eens aan een prentenboek als Rupsje Nooitgenoeg van Eric Carle. Als je de kinderen daarmee leert wat de dagen van de week zijn, tellen, wat gezond en ongezond eten is en wat de levenscyclus van een vlinder is leer je ze vier CLIL-onderwerpen aan. Zo’n boek kun je uitstekend in een vreemde taal aanbieden.