Contactpersoon module

Profielfoto van Yeelen de Jong
Yeelen de Jong

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
CLIL in het primair onderwijs

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Wat zijn de voordelen van CLIL?

Waarom zou je een vak in een vreemde taal willen geven? Wat leren leerlingen daarvan? Wat zijn de voordelen?

CLIL draait om vier kenmerken, de 4 C’s: taal (communicatie), inhoud (content), denkvaardigheden (cognitie) en interculturele competenties (cultuur) zoals je hebt kunnen lezen bij ‘Wat zijn de kenmerken van CLIL?’ Ieder kenmerk zorgt voor zijn eigen voordelen. Door CLIL worden de leerlingen breder uitgedaagd: op het gebied van taal, inhoud, cognitie en cultuur. Leerlingen met verschillende vaardigheden kunnen elkaar zo aanvullen.

Hieronder de voordelen op een rij:

 

Taal

Een zeer voor de hand liggende reden waarom scholen kiezen voor CLIL is de taalvaardigheid.

 1. Kinderen krijgen meer gelegenheid om de vreemde taal te oefenen als de CLIL-lessen in die taal worden gegeven.
 2. Bij veel CLIL-lessen ligt de nadruk op mondeling taalgebruik, dus vooral de spreekvaardigheid van de leerlingen verbetert snel.
 3. De taal krijgt meer betekenis omdat er rijke contexten worden gebruikt. Daardoor worden de leerlingen gemotiveerder om de taal te gebruiken en beklijft de informatie beter.
 4. Door CLIL haal je het buitenschoolse leren van Engels in je klaslokaal. Na school gebruiken kinderen de vreemde taal om contact met kinderen uit het buitenland te hebben, bijvoorbeeld via online games met chatfunctie en vlogs waarop ze reageren. Dit vinden ze zeer motiverend en is zeer leerzaam.

Wat betreft taal zijn er nog enkele andere effecten bekend van CLIL die we al kennen van het vvto.

 1. Kinderen voelen zich trots en worden zelfverzekerder als ze meer talen spreken.
 2. Als de school systematische aandacht geeft aan een vreemde taal, geeft de school meestal ook systematischer aandacht aan het Nederlands. Het Nederlands van de kinderen kan dus zo verbeteren.
 3. Als de leerlingen regelmatig praten over de overeenkomsten en verschillen tussen de moedertaal en vreemde taal vergroot dat het bewustzijn van beide talen. Hun taalinzicht wordt ook groter.

 

Inhoud, cognitie en cultuur

De kinderen leren veel over een zaakvak als ze dat in een vreemde taal doen en ze ontwikkelen hun denkvaardigheden. Het draait namelijk niet alleen om wat de leerlingen leren (content) maar ook hoe (cognitie). Zeker als er aan één project wordt gewerkt door groepen in verschillende landen, bijvoorbeeld door eTwinning, ontstaat een rijke internationale context. Door CLIL bouwen kinderen dus ook aan hun interculturele kennis en competenties.

 1. Door een onderwerp in verschillende talen aan te bieden, leren je leerlingen dat er verschillende visies op een onderwerp zijn. Dat komt omdat leerlingen die meertalig zijn vaak situaties en problemen sowieso van meer kanten bekijken. Bij een woord als ‘familie’ denken mensen aan veel dezelfde maar ook aan andere dingen.
 2. Leerlingen leren dat er andere ervaringen zijn. Denk bijvoorbeeld aan het bespreken van de overlast veroorzaakt door plastic. Een leerling kan er in de klas een tekst over lezen en er dan vragen over beantwoorden, of erover discussiëren met iemand uit Indonesië die aan den lijve het plasticprobleem ondervindt. Het is spannend en motiverend om hierover met kinderen uit andere landen van gedachten te wisselen.
 3. Leerlingen leren dat andere meningen er toe doen. Wellicht leidt dat er ook toe dat zij afwijkende meningen eerder accepteren of dat zij zich over bepaalde dingen durven te uiten.
 4. Een leerling heeft ‘haakjes’ nodig om nieuwe kennis aan bestaande kennis vast te knopen. Hoe diverser de inhoud, hoe groter de kans dat er een haakje is voor alle leerlingen.
 5. Door CLIL kun je makkelijk differentiëren. Je kunt verschillende kinderen verschillende bronnen aanbieden en verschillende opdrachten laten doen. Iedere leerling werkt dan op zijn of haar eigen niveau aan hetzelfde onderwerp.

 

De toekomst

De gevolgen van de keuzes die je nu als school maakt, kunnen verstrekkend zijn. Met extra kennis en vaardigheden kunnen de leerlingen kiezen voor een andere middelbare school dan eerst gedacht, en dus wellicht ook voor ander vervolgonderwijs en vervolgens een andere carrière. Net zoals de keuze voor vvto, kan CLIL-onderwijs grote gevolgen hebben, zoals je in kunt zien de video hieronder (po, Engels).

CLIL is niet alleen voor leerlingen die naar een tweetalige school of naar het HAVO of VWO gaan; het is voor alle leerlingen!