Contactpersoon module

Profielfoto van Yeelen de Jong
Yeelen de Jong

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
CLIL in het primair onderwijs

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Wat zijn de voorwaarden voor CLIL-onderwijs?

Als jouw school van plan is om te beginnen met CLIL, is het belangrijk dat de school, jij en de leerlingen aan een aantal voorwaarden voldoen. Het gaat daarbij om het hebben van een visie en om de eisen op het gebied van de vier C’s: communicatie (taal), content (inhoud), cognitie (denkvaardigheden) en cultuur (interculturele competenties). Deze worden hieronder besproken.

 

Visie

Het is essentieel dat de school als geheel een visie ontwikkelt op CLIL. Het invoeren van CLIL-lessen vergt veel tijd en inzet, en kan daarom niet door één of twee mensen gedaan worden. Bovendien is het belangrijk dat de invoering een duurzaam karakter krijgt. Dat kan alleen als een team achter een gezamenlijke visie op CLIL gaat staan en zich inzet voor de invoering ervan. Ben je bezig om het team te enthousiasmeren, dan zou je onder andere met een aantal video’s kunnen laten zien hoe CLIL er in de praktijk uitziet. In deze module kom je er verschillende tegen.

 

Om de school een visie te laten ontwikkelen op CLIL is het goed om antwoorden te bedenken op vragen zoals:

  • Waarom wil de school CLIL-lessen gaan geven? De paragraaf 'Wat zijn de voordelen van CLIL?' kan hierbij helpen.
  • Wat wil de school bereiken?
  • Welke kennis, vaardigheden en attitude heeft het team en hebben de individuele leerkrachten nodig?

Beleidsplan

Het is goed om alvast na te denken over het aanvullen van het beleidsplan dat de school heeft voor de vreemde taal en/of internationalisering. Mocht de school daarvoor nog geen plan hebben, dan kun je aan de slag met de modules Starten met internationaliseren in het po en Schrijven van een beleidsplan internationalisering po op de Nuffic Academy. Wil je weten waar jouw school staat met internationaliseren, vul dan de internationaliseringsmeter in.