Contactpersoon module

Profielfoto van Marieke
Marieke Brugman

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
De doorlopende leerlijn: UNESCO-scholen

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


De doorlopende leerlijn: UNESCO-scholen

UNESCO-scholen werken samen aan vrede en verdraagzaamheid in de wereld. UNESCO biedt deze scholen een doorlopende leerlijn op het gebied van waardenonderwijs aan. Dit kan omdat het netwerk wordt gevormd door scholen voor zowel basisonderwijs als voortgezet en beroepsonderwijs (middelbaar en hoger).

Doelgroep

  • coördinatoren, docenten en bestuurders van scholen die belangstelling voor het netwerk hebben;
  • medewerkers van scholen die al tot het netwerk behoren die meer over de doorlopende leerlijn willen weten. Het gaat hierbij om basis- en middelbare scholen, ROC’s en hogescholen.

Doelen van een UNESCO-lidmaatschap

Een school die toetreedt tot het UNESCO-netwerk heeft extra veel aandacht voor waardenonderwijs, voor vrede en verdraagzaamheid, ook binnen haar internationaliseringsbeleid. Het netwerk heeft bovendien voor leerlingen een doorlopende leerlijn, van primair naar voortgezet naar hoger onderwijs.

Wat biedt deze module je?

Na deze module te hebben doorlopen weet je onder meer:

  • wat de missie en de waarden van UNESCO zijn en hoe de organisatie te werk gaat;
  • hoe het netwerk van UNESCO-scholen is opgebouwd en functioneert;
  • wat een lidmaatschap je biedt zodat je kunt beslissen of je wilt toetreden tot het netwerk;
  • wat je daarvoor moet doen en hoe je dat doet;
  • hoe je anderen over het UNESCO-netwerk kunt informeren.

Voorkennis

Voor deze module heb je geen specifieke voorkennis nodig.