Contactpersoon module

Profielfoto van Myrna
Myrna Feuerstake

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Eerste kennismaking met vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto)

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Eerste kennismaking met vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto)

po_3

Eerste kennismaking met vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto)

Vvto is het aanbieden van een tweede taal op de basisschool, vaak al vanaf groep 1. In Nederland doen steeds meer basisscholen dit, momenteel zo’n 1100. Op bijna 90 procent van deze scholen krijgen de leerlingen Engels aangeboden.

Doelgroep

U bent directeur, leerkracht en/of coördinator vroeg vreemdetalenonderwijs van een basisschool. U bent – al dan niet namens uw school – geïnteresseerd in de invoering van vvto. U wilt weten wat deze onderwijsvernieuwing precies inhoudt, en wat er nodig is om die door te voeren op uw school. De module is geschreven voor basisscholen die met vvto Engels willen beginnen. Maar ook wie wil starten met Duits, Frans of Spaans als tweede taal krijgt voldoende handvatten.

Doelen van vroeg vreemdetalenonderwijs

  • Hoe jonger kinderen met een vreemde taal beginnen, hoe gemakkelijker en beter ze die taal zullen leren;
  • Wie een taal als Engels goed beheerst, is beter toegerust voor een bestaan in ons ‘werelddorp’;
  • Leerlingen gaan beter voorbereid naar de middelbare school. Sinds een paar jaar is Engels net als Nederlands en wiskunde een kernvak in het voortgezet onderwijs. De overheid vindt die drie vakken heel belangrijk voor succes in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt. Bij het eindexamen havo of vwo mag voor maar een van deze vakken een 5 (niet minder) worden gehaald.

Wat biedt deze module u?

Deze module biedt antwoord op vragen als:

  • Wat komt er kijken bij vvto?;
  • Wat maakt het succesvol?;
  • Wat moet er op school gebeuren om aan de Landelijke Standaard vvto van Nuffic te voldoen?  

Voorkennis

Voor deze module heeft u geen specifieke voorkennis nodig.

Bent u na het doorlopen van de module enthousiast geworden en heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het vvto-team van Nuffic via vvto@nuffic.nl

Interesse in een maatwerktraining vvto?

In deze training krijg je praktische handvatten aangereikt over hoe je Engels als tweede taal kunt invoeren op jouw school. Meer informatie hierover vind je hier.