Contactpersoon module

Profielfoto van Yeelen de Jong
Yeelen de Jong

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
Eerste kennismaking met vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto)

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Staan voor kwaliteit

Zo’n 1250 basisscholen bieden vvto aan. Door het ontbreken van heldere eindtermen zijn er grote verschillen in zowel kwaliteit (het vakdidactisch handelen en de taalvaardigheid van de leerkrachten) als kwantiteit (de hoeveelheid tijd die er aan het programma besteed wordt).
Om meer richting te geven heeft het Platform vvto de Landelijke standaard vroeg vreemdetalenonderwijs Engels ontwikkeld. In deze standaard zijn alle elementen opgenomen die nodig zijn om de kwaliteit te borgen.

Ga naar de opdracht ‘Wat staat er in de Landelijke Standaard vvto?’.

Plan, Do, Check, Act….

Een school kan er ook voor kiezen het vvto-programma extern te laten keuren om te toetsen of de school voldoet aan de landelijke standaard voor vvto. Een dergelijke keuring bestaat uit een visitatie aan de hand van een kwaliteitskeurmerk van een van de volgende instellingen. Deze kwaliteitskeurmerken zijn alle door Nuffic erkend.
Drietalige scholen in Friesland (Cedin)
Kijkwijzer (EarlyBird)
TalenT-keurmerk (CHE, Fontys, HAN, De Kempel, Marnix Academie)

Het Landelijk Netwerk vvto

Als basisschool kunt u zich aansluiten bij het Landelijk Netwerk vvto. Scholen in het netwerk kunnen deelnemen aan halfjaarlijkse studiebijeenkomsten. In deze bijeenkomsten worden kennis en ervaringen gedeeld, met als doel kwalitatief en kwantitatief goed vvto neer te zetten. Aanmelden voor het netwerk kan hier.