Contactpersoon module

Profielfoto van Yeelen de Jong
Yeelen de Jong

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
Eerste kennismaking met vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto)

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Stap voor stap

De eerste stap heeft u al gezet. Door deze module te volgen en de opdrachten uit te voeren heeft u een aardig beeld van wat vvto is en waar de school aan moet voldoen om een kwalitatief en kwantitatief goed programma neer te zetten. Met al deze informatie heeft u voldoende kennis om draagvlak te creëren en het team te enthousiasmeren.
In de brochure ‘Starten met vroeg vreemdetalenonderwijs - een stappenplan’ kunt u precies lezen welke stappen er te nemen zijn om een volwaardige vvto-school te worden.

Nascholing

Om de lessen Engels goed uit te voeren is goede nascholing in zowel de vakdidactiek als de taalvaardigheid een voorwaarde. Een vreemde taal leren is anders dan Nederlands leren, en een taal leren aan jonge kinderen is anders dan aan oudere kinderen. Werken aan de eigen taalvaardigheid is essentieel, omdat de vreemde taal immers ook de voertaal is tijdens de les. Bovendien heeft u vaak specifiek Engels nodig, het zogenaamde Classroom English.

Hoe staat het met de Engelse taalvaardigheid van de Nederlanders?

Uit de EF EPI – ranglijst (The English Proficiency Index for Companies) blijkt dat in Nederland vooral young professionals (25 tot 35 jaar) goed Engels spreken. ‘That is different cook’, zou Louis van Gaal zeggen en ook andere (prominente) Nederlanders gebruiken hilarische Engelse constructies. De Facebook-pagina Make that the cat wise bevat een verzameling ‘steenkolenengels’.

Ga naar de opdracht ‘Most common mistakes’.

Op de site van Nuffic vindt u een lijst van aanbieders van nascholing op het gebied van vakdidactiek en Engelse taalvaardigheid.

Beleidsplan

Voor de invoering van vvto is een beleidsplan onmisbaar. Hierin worden de visie en de missie van uw school t.a.v. vroeg vreemdetalenonderwijs beschreven met de daarbij te nemen stappen voor de komende drie à vier jaar met behulp van de Landelijke Standaard vvto.
In de 'Handreiking internationaliseren in het basisonderwijs' en in de module ‘Schrijven van een beleidsplan Internationaliseren’ in Nuffic Academy, vindt u een format voor het schrijven van een beleidsplan.

Subsidiemogelijkheden

Voor de invoering van vvto is subsidie aan te vragen voor curriculumontwikkeling, nascholing en materialen (IPV en Erasmus+). Wilt u hiervoor in aanmerking komen, dan is een beleidsplan vvto een voorwaarde bij de aanvraag. Bovendien helpt het beleidsplan om het aanvraagformulier adequaat in te vullen.

Ga voor meer informatie naar de opdracht ‘Subsidiemogelijkheden’.