Contactpersoon module

Profielfoto van Yeelen de Jong
Yeelen de Jong

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
Eerste kennismaking met vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto)

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Terminologie

Classroom English

Dit is de taal die in de klas gebruikt wordt om de Engelse lessen/activiteiten in het Engels te kunnen geven.

CLIL

Content and Language Integrated Learning is een didactische benadering waarbij het vakinhoudelijk onderwijs wordt gekoppeld aan het onderwijs in de vreemde taal. U geeft dus een aardrijkskundeles in het Engels; aardrijkskunde wordt geography en geschiedenis history.

EIBO

EIBO staat voor Engels in het basisonderwijs vanaf groep 7. Vanaf 1986 is het basisonderwijs verplicht Engels in de twee hoogste groepen van het basisonderwijs aan te bieden.

Erasmus+

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Dit programma, met een looptijd van 7 jaar, is gericht op het verbeteren van vaardigheden en de inzetbaarheid, en op het ondersteunen van de modernisering van onderwijs- en opleidingsstelsels en jeugdwerk.

ERK

Het Europees Referentiekader geeft een beschrijving van het niveau waarop een vreemde taal wordt beheerst. De niveaus lopen van A1 tot C2.

eTwinning

eTwinning is een online samenwerkingsprogramma waar Europese leerkrachten en leerlingen elkaar vinden. Meer dan 120.000 scholen uit 32 landen zijn aangesloten. Via eTwinning kunnen leerlingen met leeftijdsgenoten in het buitenland mailen, chatten en Skypen, en kunnen ze online samenwerken aan projecten. Leerkrachten kunnen materiaal en methodes uitwisselen en zo nieuwe idee├źn opdoen.

IPV

IPV (Internationalisering Po en Vo) biedt subsidiemogelijkheden voor internationaliseringsactiviteiten zoals vroeg vreemdetalenonderwijs of IPC (International Primary Curriculum).

Tpo

Tweetalig primair onderwijs is basisonderwijs waarbij 30-50% van de onderwijstijd in een vreemde taal gegeven wordt.

TPR

Total Physical Response is Learning by movements. De taal wordt ondersteund met gebaren en beweging zodat de leerlingen al snel korte instructies kunnen volgen.

Vvto

Vroeg vreemdetalenonderwijs is het onderwijs in een vreemde taal vanaf groep 1 of groep 5 op de basisschool.