Contactpersoon module

Profielfoto van Mark
Mark Picauly

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Kennismaken met Elos - grensverleggend onderwijs

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Kennismaken met Elos - grensverleggend onderwijs

https://www.youtube.com/watch?v=GOVHA21_vkc

Kennismaken met Elos – grensverleggend onderwijs

Steeds meer scholen willen hun leerlingen voorbereiden op een bestaan in ons ‘werelddorp’. Dat kan met het grensverleggende onderwijs van Elos. Met behulp van Elos krijgen jonge mensen vaardigheden en kennis bijgebracht die ze nodig hebben om goed te functioneren in een globaliserende samenleving.

Doelgroep

Deze module is vooral gericht op coördinatoren van scholen die overwegen om Elos op te nemen in hun curricula.

Doelen van Elos

De wereld globaliseert: afstanden verdwijnen en grenzen vervagen. Veel leerlingen die nu de middelbare school afronden, komen terecht in een internationale studie-, werk- en/of woonomgeving. De internationale leerroute Elos rust op drie pijlers:

  • taalvaardigheid;
  • Europese en internationale oriëntatie (EIO) in de les;
  • activiteiten voor Europese en internationale oriëntatie (EIO).

Wat biedt deze module u?

Nadat u deze module hebt doorlopen

  • weet u dat Elos een internationale leerroute is (en geen project!);
  • heeft u toegang tot veel informatie over Elos, kent u (ervarings)deskundigen op dit gebied;
  • bent u in staat om binnen uw school draagvlak te creëren voor Elos;
  • weet u hoe u Elos succesvol kunt invoeren in uw eigen school.

Voorkennis

Voor deze module is geen specifieke voorkennis nodig.

Bent u na het doorlopen van de module enthousiast geworden? Neem dan contact op met het Elos-team van Nuffic via elos@nuffic.nl.