Contactpersoon module

Profielfoto van Katrin
Katrin Pannekeet

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
Kennismaken met LinQ - versterking Frans en Duits

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


1 Introductie

In deze module maak je kennis met het programma 'LinQ - versterking talenonderwijs Frans | Duits' en krijg je een indruk hoe de deelname aan LinQ een impuls aan het buurtaalonderwijs op jouw school kan geven.

Doel van het LinQ-programma is om de talen Frans en Duits meer gezicht en gewicht in het voortgezet onderwijs te geven. Sinds de start in 2005 zijn samen met docenten een aantal LinQ-basisprincipes geformuleerd die ervoor zorgen het talenonderwijs betekenisvoller en aantrekkelijker neer te zetten. De lessen worden communicatiever en leerlingen worden beter voorbereid op de toekomst. De docenten krijgen waardevolle handreikingen en advies hoe zij hun lespraktijk eigentijdser vorm kunnen geven. Binnen het LinQ-netwerk wordt de uitwisseling en samenwerking tussen scholen die dezelfde doelstellingen hebben gefaciliteerd.

Het LinQ-programma sluit aan op Europees en nationaal beleid. Nuffic voert LinQ in opdracht van het Ministerie van OCW uit om het buurtaalonderwijs door te ontwikkelen en beter aan te laten sluiten aan de uitdagingen van de toekomst. Een goede beheersing van het Engels wordt vaak als vanzelfsprekend gezien. Dat geldt helaas niet altijd voor onze buurtalen Frans en Duits, hoewel deze twee talen op economisch, sociaal en cultureel gebied van groot belang voor Nederland zijn. LinQ geeft een belangrijke impuls aan de buurtalen in het voortgezet onderwijs.

Deze LinQ-module is in de eerste plaats bedoeld voor docenten Frans en Duits. Als coördinator internationalisering of leidinggevende ben je ook van harte welkom.

linq2