Contactpersoon module

Profielfoto van Katrin
Katrin Pannekeet

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
Kennismaken met LinQ - versterking Frans en Duits

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


2 Onderdelen van LinQ-didactiek

Dankzij LinQ krijgen de vakken Frans en Duits meer gezicht en meer gewicht op school. De focus ligt op de kwaliteit van de lessen: het talenonderwijs wordt efficiënt(er) en aantrekkelijk gemaakt door professionalisering van de docenten door nascholing en door toepassing van de LinQ-didactiek.

De volgende principes vormen de onderdelen van de LinQ-didactiek:

 • 'doeltaal = voertaal' tijdens de les;
 • een communicatieve aanpak met activerende en taakgerichte werkvormen;
 • aandacht voor land, cultuur en actualiteit;
 • authentieke taalsituaties, zoals:
  -gebruik van internationalisering voor taalverwerving;
  -native speakers;
  -eentalig lesmateriaal.
 • gebruik maken van Europese instrumenten:
  -het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK);
  -internationaal erkende taalcertificaten zoals DELF junior, Goethe-Zertifikat en Deutsches Sprachdiplom (DSD);
  -Europass.

linqdocent

Vanuit didactisch oogpunt is de 'Schijf van vijf' van Gerard Westhoff interessant.

Klik hier voor een korte beschrijving.

Lees en bekijk deze video's op Leraar24 over 'doeltaal = voertaal'.