Contactpersoon module

Profielfoto van Katrin
Katrin Pannekeet

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
Kennismaken met LinQ - versterking Frans en Duits

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


3 De voordelen van het LinQ-netwerk

De scholen die meedoen aan LinQ vormen samen het LinQ-scholennetwerk. Het netwerk bevordert efficiënte samenwerking binnen de taalsectie, met andere taalsecties en met andere scholen.

Over de voordelen van deelneme aan het LinQ-netwerk voor scholen lees je meer in de paragrafen:

  • 3.1 Ondersteuning van LinQ-scholen
  • 3.2 Wat wordt verwacht van een LinQ-school
  • 3.3 Is mijn school klaar voor deelname aan het LinQ-netwerk