Contactpersoon module

Profielfoto van Katrin
Katrin Pannekeet

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
Kennismaken met LinQ - versterking Frans en Duits

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


7 Lesmateriaal

LinQ-docenten ontwikkelen lesmateriaal om de LinQ-aanpak op scholen in het voortgezet onderwijs te bevorderen, voor alle niveaus en alle vaardigheden.

Voorbeelden van materiaal ontwikkeld door LinQ-scholen

In het kader van LinQ is veel aandacht besteed aan het ontwikkelen en inzetten van lesmateriaal en activiteiten buiten de lesmethoden om. In de praktijk blijken veel docenten al ruime ervaring te hebben met het werken met extra materiaal om aan hun talenonderwijs Duits en Frans een extra dimensie toe te voegen. Vaak blijft het gebruik van dit materiaal echter beperkt tot het eigen klaslokaal. De grote uitdaging is om deze ervaringen met het materiaal en de inzet ervan overdraagbaar te maken, zodat ook collega’s ervan kunnen profiteren.

Dit gebeurt op talloze momenten tijdens de nascholings- en netwerkbijeenkomsten, die door de docenten gretig worden aangegrepen om de ervaring met aanvullende activiteiten met elkaar te delen. In deze module worden voorbeelden beschikbaar gesteld van lesactiviteiten, die zijn ontwikkeld door LinQ-scholen. Ze geven een beeld van hoe de LinQ-docenten speerpunten van LinQ naar de lespraktijk vertalen.

Er zijn LinQ-elementen terug te vinden zoals taal als communicatiemiddel bij internationalisering met activerende werkvormen en gebruik van authentiek materiaal. Ook niet-LinQ-docenten zullen lesideeën herkennen en misschien zelf al gebruiken. Daaruit blijkt ook dat het geen uitzonderlijke inspanning op het gebied van materiaalontwikkeling hoeft te vragen, om zelf een LinQ-docent te worden.

De belangrijkste vereiste is een visie op het eigen talenonderwijs, de wens om de leerlingen blijvend te enthousiasmeren voor Duits of Frans en hen stap-voor-stap dichter bij het doel te brengen: de vreemde taal op een hoger niveau te beheersen.