Contactpersoon module

Profielfoto van Hendrik Jan
Hendrik Jan Hobbes

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
Leeruitkomsten voor Internationalisation at Home

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Leeruitkomsten voor Internationalisation at Home

Niet alle studenten in het hoger onderwijs kunnen voor hun opleiding een tijdje naar het buitenland. De meerderheid blijft in Nederland. Deze studenten kun je thuis de kans geven interculturele vaardigheden op te doen. Dat kan door de leeromgeving zo in te richten dat thuisstudenten en internationale studenten (op afstand) optimaal van elkaar kunnen leren – alsof ze fysiek bijeen zijn in een ‘international classroom’. Deze module laat zien hoe.

Doelgroep

Docenten in het hoger onderwijs die alleen of samen met collega’s modulen willen internationaliseren binnen een Nederlandstalige opleiding waaraan geen internationale studenten deelnemen.

Doelen van Internationalisation at Home (IaH)

  • Studenten internationale kennis en interculturele vaardigheden laten ontwikkelen;
  • Trainen van vaardigheden bij studenten als samenwerken, communiceren en problemen oplossen;
  • Aantrekkelijker maken van de leeromgeving voor studenten én docent;
  • Vernieuwen en verbeteren het onderwijs.

Wat biedt deze module je?

Nadat je deze module hebt gevolgd:

  • kun je formuleren wat de leeruitkomsten van een module met een internationale dimensie moeten zijn;
  • heb je kennis van de beschikbare instrumenten om een module te internationaliseren;
  • kun je een gerichte keuze maken uit deze instrumenten;
  • kun je een verband leggen tussen de internationalisering van jouw module en de opleiding als geheel.

Voorkennis

Voor deze module heb je geen specifieke voorkennis nodig.

-----------------------------------------------

Deze module is gericht op het (her)ontwerp van een onderwijseenheid of module met een internationale en interculturele dimensie. Deze dimensie concretiseren we door middel van geïnternationaliseerde leeruitkomsten voor studenten. De module is gericht op de niet-mobiele meerderheid van studenten in het Nederlandse hoger onderwijs. Deze studenten kunnen internationale kennis en interculturele vaardigheden niet in het buitenland verwerven, maar doen dat via het thuiscurriculum.