Contactpersoon module

Profielfoto van Katrin
Katrin Pannekeet

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
LinQ- Landeskunde/Civilisation

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


LinQ- Landeskunde/Civilisation

Welkom bij de module ‘LinQ- Landeskunde/Civilisation’.

“Door een taal te leren creëer je een extra raam waardoor je naar de wereld kunt kijken.”

Jij als taaldocent draagt een belangrijk deel bij aan de vorming van leerlingen tot wereldburgers. Leerlingen kunnen culturele en interculturele competenties ontwikkelen door het leren en ervaren van andere talen én de bijbehorende cultuuraspecten. Door specifiek ook aandacht te besteden aan actualiteit doen leerlingen daarnaast belangrijke kennis op over de hedendaagse samenleving.

Leerlingen leren hierdoor niet alleen de ander beter te begrijpen, maar uiteindelijk ook zichzelf en hun leefwereld. Maar hoe ondersteun je leerlingen bij het ontwikkelen van deze competenties? Welke onderwerpen over kennis van land en cultuur en actualiteit (KvLCA) bied je aan? Hoe zorg je ervoor vaker actuele onderwerpen in de les aan bod te brengen?

Een LinQ-expertisegroep heeft in het schooljaar 2017/2018 antwoorden gezocht op bovenstaande vragen. Met als resultaat een aantal praktische hulpmiddelen speciaal voor taaldocenten. Deze hulpmiddelen kunnen jou en je vakcollega’s helpen bij het maken van de juiste keuzes om weloverwogen en structureel aandacht aan KvLCA te geven.