Contactpersoon module

Profielfoto van Katrin
Katrin Pannekeet

Wil je meer informatie of langskomen op gesprek, mail dan met ons.

Naar overzicht
LinQ- Landeskunde/Civilisation

Nuffic Academy
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
www.internationalisering.nl


Introductie

Binnen het LinQ-programma is aandacht voor kennis van land en cultuur en actualiteit (KvLCA) een van de basisprincipes. Taaldocenten onderschrijven over het algemeen het belang van KvLC. Doel van het talenonderwijs is immers het leren communiceren met mensen uit een ander land en een andere cultuur. Om een taal te leren moet men ook de cultuur leren kennen. Toch laten bezoeken aan LinQ-scholen zien dat het aanbod van KvLCA tijdens taallessen vaak nog beperkt is. Meestal ligt er geen doordacht concept in vorm van een doorlopende leerlijn KvLCA achter het aanbod.

Het ontbreken van een doorlopende leerlijn heeft gedeeltelijk te maken met het ontbreken van duidelijke randvoorwaarden. Het belang van KvLC wordt weliswaar erkend, maar wat de leerling concreet moet kunnen wordt (nog) nergens vastgesteld (zie ook curriculumspiegel 2017 p. 189-200). Door de weinig concrete sturing door de overheid en tijdgebrek vallen docenten vaak terug op het aanbod in de lesmethode. Uit onderzoek bleek echter aan dat het aanbod in lesmethodes (te) beperkt is. (Maijala, M., Tammenga-Helmantel, M., & Donker, E. (2016). Het gaat bij de aangeboden lesstof vaak om het aanleren van algemene kennis, kennis over het dagelijkse leven en sociale conventies. De aangeboden onderwerpen blijven te vaak beperkt tot de bekende en clichématige aspecten uit Frankrijk en Duitsland. Andere Duits- en Franstalige gebieden krijgen minder aandacht en het interculturele aspect blijft in de boeken helaas onderbelicht.

Je motiveert leerlingen door het juiste aanbod van kennis over het land van de doeltaal (zie ook Belevingsonderzoek Duits, DIA 2017). De interesse van leerlingen wordt door het aanbieden van (inter-)culturele onderwerpen geprikkeld.

Door in de taalles meer aandacht te geven aan culturele verschillen en de uiting van deze verschillen in gewoontes en communicatie geef je je leerlingen belangrijke handvaten voor de toekomst mee en motiveer je ze de taal te leren. Aandacht voor KvLCA van de Frans- en Duitstalige landen is dan ook essentieel voor goed (LinQ-) talenonderwijs.

Uiteraard zijn jij en veel vakcollega’s zich hiervan bewust. Echter ontbreken praktische hulpmiddelen en duidelijke handvaten voor een passend aanbod van KvLCA.

Deze vraag naar praktische oplossingen heeft ervoor gezorgd dat in het schooljaar 2017/2018 een LinQ-expertisegroep zich in dit onderwerp verdiept heeft. Het resultaat - een handleiding voor het ontwikkelen van een eigen doorlopende leerlijn KvLCA – hebben we verwerkt in deze online module.